Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 31
BUPL mener: Europæisk kamp for pædagogisk kvalitet
Pædagogers livs- og arbejdsbetingelser hænger sammen med de dagsordener, der sættes på internationalt plan.
Af: Tonny Andersen
De kommunale budgetter vedtages om kort tid, og der tegner sig lige nu et billede af generelle serviceforringelser i et flertal af landets kommuner. I BUPL, FOA og Danmarks Lærerforening er vi stærkt bekymrede over udviklingen, da vi har set mønstret før. Regeringen lover rask væk forbedringer af velfærden, men laver år efter år en stram kommuneaftale, der ikke levner plads til forbedringer. Tværtimod tvinges kommunerne til årlige nedskæringer på budgetterne.
Vi er nødt til at intensivere bestræbelserne på at bekæmpe denne udvikling, hvorfor de tre forbund sammen har udsendt en kraftig opfordring til vores lokale fagforeninger om at samarbejde på tværs. Vi har endvidere opfordret regeringen og kommunerne til at genåbne den kommuneaftale, der vil betyde serviceforringelser endnu en gang.
På baggrund af de noget mistrøstige udsigter til nye kommunale nedskæringer, der vanskeliggør arbejdet med at udføre et pædagogisk forsvarligt arbejde, er det vigtigere end nogensinde at hente inspiration til det daglige arbejde.
Under overskriften "Gør et andet Europa muligt" kommer det Europæiske Sociale Forum til Malmö i dagene 17.-21. september, hvor BUPL i samarbejde med Socialpolitisk Forening står for en workshop om kampen for sociale, professionelle og lønmodtagerrettigheder og retfærdighed. Kampen for demokrati og kvalitet er vigtige dimensioner i professionelles arbejde.
Pædagogers livs- og arbejdsbetingelser hænger sammen med de dagsordener, der sættes på internationalt plan. BUPL finder det derfor naturligt som fag- og professionsfagforening at forholde sig til de neolibera­listiske angreb på professionerne.
Den borgerlige regering lader private få adgang til markedet for at presse de offentlige tilbud, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved smiley-ordninger, benchmarking, komparative undersøgelser, sprogscreening og krav om skriftlig dokumentation i lange baner, for eksempel i form af akkrediterings- og certificeringsordninger. Regeringens ideologi om markedsgørelse af den offentlige sektor er stærkt medvirkende til at undergrave den sociale velfærd og øge uligheden på mange felter.
Et andet Europa er ikke bare muligt - det er også nødvendigt.