Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 22
BUPL mener: Etik kan ikke spares væk
Besparelser skal ikke forhindre pædagogerne i at tage ansvaret for kvaliteten i det daglige.
Af: Flemming Brøgger Andersen
I slutningen af november vil et par hundrede af pædagogernes faglige repræsentanter mødes til kongres i Nyborg for at tage stilling til hovedlinjerne for de kommende års arbejde i BUPL.
Jeg ser i særlig grad frem til vedtagelsen af et etisk grundlag for pædagoger med tilhørende etisk råd. Det vil være med til at placere pædagoger i den offentlige bevidsthed som dem, der tager ansvar for kvaliteten i det pædagogiske arbejde ved at definere og forholde sig til god pædagogisk praksis.
Men risikerer vi ikke, at det etiske grundlag og det etiske råd bliver en slags pisk, som pædagogerne kan bruge til at prygle hinanden med?
Ligger ansvaret for kvaliteten i den pædagogiske praksis ikke snarere hos de kommunale nedskæringspolitikere og hos regeringen, som sætter alt for snævre rammer for den kommunale velfærd?
Jo, det ansvar skal vi aldrig give politikerne lov til at løbe fra. Der er ingen tvivl om, at det underminerer pædagogernes mulighed for at skabe kvalitet, når 6 ud af 10 kommuner i øjeblikket udarbejder budgetter for 2011, som forventes at indeholde nogle af de værste nedskæringer, vi nogensinde har oplevet på det pædagogiske område.
Mange politikere ved godt, at pædagogisk arbejde er mere end at passe børn, mens forældrene går på arbejde. De bør - sammen med os - sige til regering og folketing, at nedskæringer og forringelser af pædagogiske institutioner er en dårlig vej ud af krisen. Det skaber social ulighed og øger tendensen til, at flere unge aldrig får en uddannelse og udstødes af arbejdsmarkedet og - værre endnu - af samfundet.
Omvendt ved vi, at dagtilbud, der drives af veluddannede pædagoger, hvor der er tid til det enkelte barn og plads til udfoldelse, kan kompensere for uligheden og give flere børn muligheden for at få et godt liv og bidrage til samfundet.
Men besparelser skal ikke forhindre pædagogerne i at tage ansvaret for kvaliteten i det daglige og i at forholde sig etisk til deres egen praksis. Pædagogerne vil altid selv skulle tale professionen op. Og det er en forudsætning for at få vendt den politiske udvikling, at vi skaber tydelige billeder af pædagogisk arbejde i andres bevidsthed. Det kræver, at vi hele tiden selv forholder os til vores arbejde, hver især og sammen.
Det etiske grundlag er ikke en manual for professionen. Det er et fundament, altså et sted at stå, når man som pædagog skal forholde sig til dilemmaer i egen og fælles praksis.
Det har været vigtigt for BUPL at formulere et grundlag, som ikke blot bliver forbundets etiske grundlag, men hele pædagogprofessionens etiske grundlag. Derfor er det endelige forslag udarbejdet efter en lang medlemsdebat med efterfølgende konference, hvor pædagoger fra hele landet diskuterede fagets værdier.
Inden kongressen i november skal generalforsamlingerne i hele landet forholde sig til forslaget til etisk grundlag. Jeg tror og håber, at det er en diskussion, mange vil engagere sig i.
Forslaget til det etiske grundlag har tidligere været udsendt med Børn&Unge og kan findes på www.bupl.dk/etik