Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 02
BUPL mener: Lederrollen i forandring
Forandringerne må besluttes ud fra den forudsætning, at både den pædagogiske kvalitet og arbejdsvilkårene forbedres. De involverede skal kunne se visionen i ændringerne og kunne se sig selv som en del af denne vision.
Af: Kitte Adler-Nissen - medlem af forretningsudvalget
Mange kommuner landet over er i fuld gang med at ændre strukturer, ledelses- og styreformer på institutionsområdet. Konklusionen på en CASA-undersøgelse i efteråret var, at en tredjedel af kommunerne var i gang med ændringer. Mange steder var det ændringer af hele institutionsområdet. Siden er udviklingen gået stærkt. Horsens Kommune er netop kommet med en midtvejsapport om områdeledelse, og Odense Kommune er - som den første større kommune - i gang med at etablere områdeledelse.

Næsten alle ledere vil blive berørt af de ændringer, der sker. Horsens-evalueringen viser, at det især er svært for ledere, der i mange år har været "herre i eget hus", at de med ændring af ledelsesformen f.eks. får frataget kompetencer og opgaver, omdefineret opgaver og bliver underlagt en anden leder.

Det er først og fremmest kommunens ansvar, at alle ledere kommer godt igennem forandringsprocessen, og det er vigtigt, at alle aktører er med i processen fra start. Forandringerne må besluttes ud fra den forudsætning, at både den pædagogiske kvalitet og arbejdsvilkårene forbedres. De involverede skal kunne se visionen i ændringerne og kunne se sig selv som en del af denne vision.
Hvis kommunen anerkender dette grundlag, så viser de foreløbige tilbagemeldinger, at der er gode chancer for både en god proces og en spændende udvikling af det pædagogiske indhold og af samarbejdet på tværs af institutionerne.

BUPL, BUPL's lederforening, det centrale og de lokale lederråd vil presse på for at sikre, at lederrollens forandring forløber bedst muligt. Opbygning af ledernetværk og mulighed for efteruddannelse er nogle af redskaberne. Den aktuelle virkelighed må beskrives, så der er reel mulighed for senere evaluering. Der skal være klare procedurer for ansættelse af områdelederne og beskrivelse af de daglige lederes opgaver og kompetencer.

Den 7. februar holder vi en konference, hvor vi sammen med område- og distriktsledere debatterer og får indsigt i, hvordan nogle af de aktuelle forandringer på institutionsområdet foregår. Område- og distriktslederne får mulighed for at udveksle erfaringer og skabe kontakt til andre område- og distriktsledere. Konferencen er annonceret i sidste nummer af Børn&Unge, og den skal ses som et både fagligt og fagpolitisk initiativ i den forandringsproces, vi alle er en del af.