Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 12
BUPL mener: Kommuner svigter de svageste
"Undersøgelsen afslører flere tilfælde af deciderede ulovligheder, idet flere socialrådgivere fortæller om eksempler, hvor man tager unge hjem fra velfungerende anbringelser for at spare penge.
Af: Birgitte Conradsen
Forleden kunne man i en undersøgelse fra ­vores kolleger i Socialrådgiverforeningen læse, at socialrådgivere over hele landet vurderer, at det økonomiske pres fra politisk side påvirker deres muligheder for at hjælpe udsatte børn. Oven i købet afslører undersøgelsen flere tilfælde af deciderede ulovligheder, idet flere socialrådgivere fortæller om eksempler, hvor man tager unge hjem fra en velfungerende anbringelse for at spare penge.
Der er desværre ikke meget, der tyder på, at socialminister Benedikte Kiær vil tage initiativ til, at kommunerne får en bedre ­finansiering af anbringelser, og hun vil heller ikke tage særlige hensyn til området ved de kommende økonomiforhandlinger for 2011.
Heller ikke hos kommunerne synes der at være udsigt til at finde økonomi til de til­tagende problemer på området.
At området er under pres, viser også BUPL's klublederudersøgelse fra i fjor. Langt største­delen af lederne vurderer, at de har fået flere børn og unge med særlige behov, men ressourcerne er ikke fulgt med i samme omfang. Det går ud over kvaliteten, og forringer pæda­goger og lederes mulighed for at tage sig af væsentlige udfordringer som for eksempel mobning, bander og misbrug.
For at klubberne kan løse flere opgaver med udsatte børn og unge, vil det blandt andet kræve flere ressourcer pr. barn, mere efter- og videreuddannelse, mere fleksible åbningstider og inddragelse af klubberne i handleplanerne for de børn og unge, der har problemer.
I undersøgelsen vurderer mange ledere også, at arbejdet med de udsatte gør det svært at fastholde de almindelige børn og unge. Denne problematik viser sig helt ­generelt, idet almenområdet lider under, at specialområdet fylder så meget.
Vi har derfor ikke alene brug for få skabt anstændige vilkår for de børn og unge, som har det sværest i Danmark. Vi har også brug for en forebyggende og tidlig indsats.
I næste måned starter økonomiforhandlingerne mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, og i efteråret skal kommunerne lægge budgetter for 2011.
Fra BUPL's side vil vi følge forhandlingerne tæt og gennem vores påvirkningsarbejde gøre opmærksom på vigtigheden af såvel en forebyggende indsats som en indsats over for børn og unge med særlige behov. Vi kan ikke være bekendt at hive unge mennesker ud af et anbringelsessted, hvor de endelig har fundet sig til rette. Og vi kan ikke være bekendt, at tidens debat om utilpassede, udadreagerende unge bare skal handle om højere straffe og ikke om de ressourcer, der skal til, for at de voksne, der omgiver dem - forældre, pædagoger, lærere etc. - kan hjælpe dem med et alternativ.