Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 01 Børn&Unge som e-paper
Sådan kommunikerer institutionerne. Digitale pædagoger begejstrer forældre
Af: Signe Skelbæk
Både forældre og pædagoger er begejstrede for at bruge digitale midler, når der skal kommunikeres frem og tilbage mellem institution og forældre. Det viser en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der handler om samarbejde mellem forældre og daginstitution. Den mest udbredte kommunikationsform er stadig intranet/ForældreIntra, som 74 procent af de pædagogiske ledere svarer, at deres institution benytter sig af.
74 procent af forældrene svarer i undersøgelsen, at de i høj grad eller i nogen grad får læst den information, institutionen sender ud.
Den helt store styrke ved den digitale kommunikation er, ifølge forældrene, at den giver et konkret indblik i barnets hverdag. Derfor efterspørger mange forældre også film- og billedklip i den digitale kommunikation. Det er oplagt at bruge som afsæt til at tale med deres barn om, hvordan dagen er gået, og hvad de har oplevet.
Både forældre og ledere understreger i undersøgelsen, at den digitale kommunikation ikke må erstatte samtaler mellem pædagoger, ledere og forældre.

Intranet/ForældreIntra 74%
E-mail 47%
SMS 27%
Facebook 14%
Digital informationsskærm i institutionen 48%
Vi bruger ikke digitale redskaber 5%

Det har været muligt at afgive flere besvarelser, og derfor summer procenttallene op til mere end 100.

Kilde: EVA-spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i daginstitutioner.