Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 22
Raseri med resultater. Thisted reducerer besparelser
Pædagoger og forældres protester mod omfattende spareplaner har fået byrådet til at trække i land. En bebudet nedskæring på 32 stillinger bliver reduceret til 12 stillinger.
Af: Steffen Hagemann
Protesterne kunne høres helt ind på rådhuset i Thisted. I hvert fald har et flertal i kommunens børne- og familieudvalg gennemtrumfet såkaldte afbødeforanstaltninger, der skal reducere den voldsomme besparelse, der var lagt op til i daginstitutioner.
Den 4. og 5. december nedlagde 200 frustrerede pædagoger og medhjælpere arbejdet i protest mod, at kommunen ville spare 32 stillinger på daginstitutionsområdet næste år, en nedskæring på hele 16 procent. Strejken var overenskomststridig.

Utilfredse forældre. Mandag den 8. december, da pædagoger og medhjælpere var klar til at genoptage arbejdet, havde en gruppe utilfredse forældre blokeret 13 af kommunens 24 daginstitutioner. Blokaden varede to dage og målet var at fastholde presset på politikerne i børne- og familieudvalget, som holdt møde tirsdag aften.
Presset gav pote. Det lykkedes et flertal af byrådspolitikere fra Socialdemokraterne, Enhedslisten og Dansk Folkeparti at finde 7,3 millioner kroner i den slunkne kommunale kasse. Der blev blandt andet fundet 5,4 millioner kroner på undervisnings- og dagtilbudsområdets budget for 2014, hvor der er brugt færre penge end forventet, og samtidig blev de 1,9 millioner kroner, som Thisted får fra finanslovens ’børnemilliard’ øremærket til småbørnsområdet.
Dermed skal kommunen nu afskedige 12-13 pædagogiske medarbejdere inden jul, i stedet for de 32, der oprindeligt havde udsigt til at miste jobbet.

Glæde i BUPL. Kristian Kold, faglig sekretær i BUPL Nordjylland, glæder sig over udviklingen. »Jeg ser positivt på, at politikerne ændrer planerne lige nu og her. De er også ærlige og kalder det en afbødeforanstaltning. De finder ikke spritnye penge,« siger han og peger på, at de 12-13 mistede stillinger næsten følger det forventede fald i antallet af børn i kommunen. »Men det, vi skal af med, ligger i den høje ende i forhold til børnetallet.«
Men aftalen mellem de tre politiske partier indeholder ikke kun afbødeforanstaltninger. ’I forbindelse med budget 2016 skal personalenormeringen i institutionerne på dagtilbudsområdet øges’, står der nemlig i aftaleteksten.
»Dér ligger det bedste signal,« siger Kristian Kold.

Her er aftalen
På undervisningsområdet og dagtilbudsområdet findes der tilsammen 5,4 mio. kr.
Thisted Kommunes andel af Finanslovens ”børnemilliard” vil årligt udgøre ca. 1,9 mio. kr. Disse skal øremærkes de små institutioner.
I forbindelse med budget 2016 skal udgifterne til personaleressourcer i administrationen på dagtilbudsområdet reduceres.
I forbindelse med budget 2016 skal personalenormeringen i institutionerne på dagtilbudsområdet øges.
Eventuelt provenu på lukning af Brombærhaven og Eventyrhuset skal indgå som yderligere afbødeforanstaltninger.

Kilde: referat fra møde i børne- og familieudvalget i Thisted Kommune tirsdag den 9. december 2014.