Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 11
Mindre fokus på individet. Relationerne skal udvikles
Et større fokus på relationer vil skabe de ønskede resultater i skolen. Det er en opgave for skolepædagogerne, siger forfatterne til en ny bog om relationsudvikling.
Af: Tanja Lærke Larsen
To børn er kommet op at toppes i frikvarteret. Ud fra det traditionelle fokus på indi­videt vil du prøve at finde ud af, hvem der startede, og hvem der skal irettesættes. Men det springer du over. I stedet for at lege dommer, beslutter du at understøtte udviklingen af børnenes relation ved at hjælpe dem med at finde ud af, hvordan de bedst tackler situationen og kommer videre i fællesskab. Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund har skrevet bogen ’Relationsudvikling i skolen’, hvor de udfordrer den individfokuserede tænkemåde og beskriver, hvordan skolens professionelle kan bruge relationstænkning til at skabe inklusion og bedre vilkår for alles læring og trivsel.

Hvad er relationstænkning?
»Det er et alternativ til individtænkningen, hvor vi fokuserer på det enkelte individ og på, hvorfor individet gør, som det gør. Vi søger ’bagud’ og ’indad’ efter forklaringer på andres adfærd. Relations­tænkningen giver et andet perspektiv, hvor vi søger ’fremad’ og ’udad’, det vil sige ud i relationerne. Her springer vi analyse og årsagsdelen over og stiller spørgsmål som: Hvad er det bedst mulige, vi kan få til at ske nu? Hvem kan hjælpe med det? Hvilke relationer kan vi understøtte og udvikle mere?«

Er der behov for, at skolepædagoger i højere grad fokuserer på relationerne?
»Det er der i høj grad. Mange børn i skolen bliver mødt med individtænkningen, og det skaber sjældent noget særligt godt – set med relationelle øjne. Hvis eleven ikke retter ind efter de voksne, får individtænkningen dem til at iværksætte konsekvenser og opdragende samtaler ud fra den antagelse, at så vil barnet rette ind. Individtænkningen er ofte kædet sammen med problem- og mangel-tænkning, hvor barnet bliver sat i en uhensigtsmæssig position som offer, ’fordi det har manglende evner’, eller som skurk, ’fordi det ikke vil rette ind eller har en dårlig karakter’.«

Hvordan kan skolepædagoger bruge relationstænkning til at skabe inklusion og bedre vilkår for læring og trivsel?
»Først og fremmest må relationstænkningen blive en del af ens faglighed. Man må holde op med at se på det enkelte individ og i stedet se på relationerne mellem eleverne, mellem sig selv og eleverne, og mellem de andre voksne og eleverne. Man må tillære sig og træne systemiske, narrative og anerkendende forståelser og lade disse forståelser påvirke, hvad man taler om, hvordan man taler om det, og hvilke handlinger, man vælger.«

Om bogen
’Relationsudvikling i skolen’ af Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund.
Dansk Psykologisk Forlag, 264 sider, vejl. pris 328 kroner.

Hvem er forfatterne?
Gro Emmertsen Lund er konsulent og ph.d.-studerende i skoleudvikling i et socialkonstruktionistisk perspektiv, og uddannet lærer.
Gitte Haslebo er cand.psych., konsulent og forfatter til en lang række artikler og bøger om kommunikation, organisationsudvikling og etik. Begge er fra konsulentfirmaet Haslebo & Partnere.