Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 21
Ønskelisten - Giv noget Anders
Del ud af goderne, regering, og gi' noget, lød det fra en håndfuld af de hundredvis af fremmødte BUPL'ere, som Børn&Unge talte med på Christiansborg Slotsplads den 31. maj under demonstrationen "Slip Velfærden Løs". Flere hænder, kroner og kvadratmeter skal være en del af den kommende kvalitetsreform, siger de.
Af: Mads Louis Orry
Hvad ønsker du mest af kvalitetsreformen?

Tipper Ib Larsen, pædagogisk assistent, Højen SFO, Ballerup.
"Hm, det må blive bedre bemanding - altså mere personale på de forskellige institutioner. Og så bedre pladsforhold derefter. Jo, og så lønnen til sidst, men løn alene kan ikke kompensere for gode arbejdsforhold."


Susanne Lund, tillidsrepræsentant, Glostrup.
"Jeg synes, at vi skal have flere hænder. Derudover skal vi have mere uddannet personale, fordi den pædagogiske praksis i dag kræver uddannelse og indsigt. Og faktisk har jeg både et tredje og fjerde ønske, men når jeg skal vælge, må det blive bedre arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk. Det er nødvendigt, hvis pædagoger skal fastholdes længere på arbejdsmarkedet."

Susanne Froberg, pædagogisk assistent, Børnehuset Egeberg, Ballerup.
"Jeg ønsker mig mest af alt mere tid til planlægning og dokumentation, fordi vi i øjeblikket stjæler tiden fra børnene, når vi skal udfylde pædagogiske læreplaner og så videre. Hvis de vil noget med de læreplaner, skal vi også have tiden til at lave dem. Og så ønsker jeg, at der kommer færre børn i grupperne, fordi jeg tror, at det vil give bedre normering og bedre pladsforhold."


Per Sommer, pædagogisk assistent, Roskilde.
"Jeg synes, at Fogh burde tage en tur til Irak og spille soldat for en tid. Nej, jeg synes faktisk bare, at vores samfund aldrig har været mere centralistisk, end det er nu. Alt er styret af staten. Problemet er, at forældrene får lovet frit valg på alle hylder med pladsgarantier og det ene fine tilbud efter det andet, som institutionerne får til ansvar at leve op til. Men i stedet får de en narresut."Erik Jespersen, leder, Dagtilbuddet Vestergaard Øst, Århus.
"Jeg synes, at vi skal have flere hænder på institutionerne, så vi tror mere på pædagogernes evner til at løse arbejdsopgaver bedst muligt i stedet for endeløs kontrol af vores arbejde. Og så synes jeg, at der bør være mere plads ude og inde samt en højere løn."


Birte Johnbeck, arbejdsløs og tidligere leder i integreret institution, Bornholm.
"De økonomiske ressourcer er simpelthen ikke gode nok, og så skal de fysiske rammer vedligeholdes bedre. Generelt set mener jeg, at man bør vise os tillid i stedet for at tjekke os."


Kim Morten Jørgensen, faglig sekretær i BUPL Sydjylland.
"Hvor jeg kommer fra, har vi haft et stort indhug i normeringen. Derfor synes jeg, at grundnormeringer er et godt bud, men selvfølgelig kan vi risikere, at minimumskravet til normeringer kommer til at ligger under det nuværende niveau i nogle kommuner. Dernæst synes jeg, at vi skal have bedre lederuddannelse. Mit tredje ønske er, at vi får bedre mulighed for at tage ansvar og styring lokalt i kommunerne."


Gitte Hudecek, støttepædagog, Ballerup.
"Jeg synes, at vi skal have flere kroner i kassen, bedre normeringer og så en ordentlig pension. Børn i dag har meget mindre voksenkontakt, end de har haft før. De har ikke samme vilkår, som hvis de havde flere voksne at omgås."


Hanne Serena, leder, Børneinstitutionen Solen, Rødovre.
"Vi skal have flere personaleressourcer, fordi arbejdsbyrden accelererer. Og så bedre løn. Sidst synes jeg, at de fysiske forhold ikke er gode nok. Der er faktisk rigtigt mange områder, der trænger til forbedringer."


Line Hjorth, pædagogisk assistent i specialklasse for tosprogede, Vemmelev Skole, Korsør.
"Står det til mig, så skal pædagogerne have større indflydelse på skoleverdenen. I det samfund vi lever i i dag, er der mange pædagogiske opgaver, som fagfolk bør løse. Jeg synes udover det, at bedre normeringer er et selvfølgeligt krav. Og så mener jeg, at vi skal have flere ressourcer til de marginaliserede børn og unge."