Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 15
Sunde børn; Børnehaver i bevægelse
I Børnehaven Lykkebo i Hedensted har pædagogerne været på kursus i sund kost og fysisk aktivitet. Det har givet dem viden og motivation til især at sætte fokus på den sunde mad. Projekt "Børnehaver i Bevægelse" skal hjælpe pædagoger til at hjælpe børn med at leve sundt, så den eksplosive stigning i antallet af fede børn standses
Af: Helle Kjærulf
Børnene kiggede undrende på morgenbordet i børnehaven. Hvorfor skulle de nu have frugt sammen med havregryn og corn-flakes?
I dag er frugthapserne bare en selvfølge, og børnene spørger efter dem, hvis de ikke er der.
Bevidstheden er forskellen. Det er leder Grethe Nielsen og pædagog Ann-Marie Hansen fra børnehaven Lykkebo i Hedensted ikke i tvivl om. For jo mere man som pædagog tænker over sin praksis, når det gælder kost og fysisk aktivitet, jo mere konkret bliver det, der kommer ud af det, og jo mere bevidste bliver børnene om det.
Efter Ann-Marie Hansen har været på
et tredages kursus gennem projektet "Børnehaver i bevægelse", er alle syv pædago-
giske medarbejdere i institutionen blevet
mere bevidste om, hvad de gør og ikke gør, når det gælder mad og bevægelse for børnene.
"Vi tænker mere over, hvorfor vi går en tur eller tager i svømmehallen, hvilke børn vi tager med, og hvad vi vil med det. Og ikke mindst hvilken mad børnene får i institutionen, og at de lærer, hvad der er sundt," siger Ann-Marie Hansen, der delte ud af sin nyhøstede viden til kollegerne.
Hun brændte for emnet og formåede derfor at give erfaringerne videre. Alt, hvad hun har haft af notater, har hun lagt frem til alle. På den måde er det blevet til et fælles projekt.
På personalemøder har de diskuteret, hvordan bevidstheden om kost og bevægelse kunne passes ind i institutionens hverdag og indgå i de pædagogiske læreplaner.
"Det skal jo hænge sammen med de ressourcer, vi har til rådighed. Heldigvis var alle med på idéen, for ellers duer det ikke," siger Ann-Marie Hansen.

Fokus på kosten. Efter kurset er der sket en del konkrete ændringer. Men pædagogerne opdagede hurtigt, at aktivitetsniveauet hos børnene ingenting fejlede.
Blandt andet går en flok børn af sted mindst en gang om ugen til institutionens kolonihave, hvor de tilbringer et par timer. Kolonihaven ligger et kvarters gang fra Lykkebo.
"Vi er dog blevet mere opmærksomme på, om der er børn, som bare sidder stille hele tiden. Men de fleste er gode rent motorisk. Derfor har vi mest rettet fokus på kosten," siger Ann-Marie Hansen.
Menuen til eftermiddagsmaden bliver udvalgt med større omtanke end før. De bager anderledes og lidt mere groft. Og børnene er vilde med at være med i hele processen.
"Vi tager børnene med over i Brugsen i stedet for at få alle varerne leveret, og vi snakker om, hvorfor vi køber lige det og det, og om hvad der er sundt og usundt", siger Ann-Marie Hansen.
Lykkebos madmotto er: "Vi må gerne spise alting, men ikke alting altid."
At få integreret den nye viden i institutionen er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. I øjeblikket er børnene i gang med at lave et vendespil med sund og usund mad.

Ingen revolution. En revolution har "Børnehaver i bevægelse" ikke skabt i Lykkebo. Deres kost- og måltidspolitik var på plads inden kurset. Men derfor er der alligevel skabt en højere bevidsthed hos både pædagoger, børn og forældre.
"Vores forældre er ressourcestærke, og vi har ikke behov for at blande os i madpakkerne. Hvis vi lå i et socialt belastet kvarter, var det måske anderledes, men vi tager selvfølgelig udgangspunkt i vores brugere," siger Grethe Nielsen og fortsætter:
"Vi har fået mere viden på området, men har ikke ønsket at løfte pegefingre hverken over for vores børn eller deres forældre. Vores holdning er, at vi ikke vil være fanatiske og restriktive. Vi vil se det som et mål, at vi lærer børnene om livet - også når det gælder sund og usund mad. Forbud gør det bare mere spændende. Vi vil hellere have det tænkt ind i vores hverdag på en god og fornuftig måde, så det holder også ud i fremtiden."
Lykkebo har dannet et netværk med to institutioner i kommunen, Tusindfryd og Tryllefløjten, som også har deltaget på kurset. Sammen med konsulent Anette Schulz fra "Børnehaver i bevægelse"-projektet har pædagogerne diskuteret, hvor langt de er kommet, og hvor de vil hen. Meningen er, at de vil mødes hver tredje måned.
"Om halvandet år skulle kost og bevægelse stadig gerne være i fokus og udbygget i forhold til i dag," siger Ann-Marie Hansen.


Flere erfaringer
Børnehaven Mariehønen i Horsens har haft to pædagoger på kurset "Børnehaver i Bevægelse". Med 45 børn og med 8-9 forskellige nationaliteter er forudsætningerne lidt anderledes end hos Lykkebo i Hedensted. Men ifølge pædagog Anne Hansen er erfaringerne her næsten identiske med Lykkebos. De har fokuseret på kosten, fordi de fysiske aktiviteter er tilfredsstillende. Morgenmaden er blevet ændret. Marmeladen er skiftet ud med frugt. Der er nu forbud mod søde drikke som juice og drikkeyoghurt, og forældrene har været meget samarbejdsvillige. Pædagogerne snakker meget med børnene om, hvad der er sund og usundt. Men en kostpolitik har de hele tiden haft.
"Jeg vidste meget i forvejen, men kurset har givet mig en større bevidsthed. Når man får teorien bag, er det nemmere at analysere det faktiske," siger Anne Hansen.

Om Børnehaver i Bevægelse
Projekt "Børnehaver i Bevægelse" er et kursustilbud til det pædagogiske personale. Formålet er blandt andet at sætte fokus på sundhed, kost og fysisk aktivitet i daginstitutionerne, således at emnerne bliver integreret i den daglige pædagogiske praksis. Baggrunden for projektet er den stigende forekomst af overvægt og fedme blandt børn, som forbindes med ændringer i livsstilsvaner og især kost og fysisk aktivitet. CVU Sønderjylland gennemfører projektet, og styregruppen er identisk med Sund By Netværkets styregruppe "Kost og fysisk aktivitet". Projektet slutter med en evaluering ved udgangen af 2005, som de enkelte regioner i Sund By Netværket selv kan anvende til for eksempel flere kurser til institutioner. Forårets kurser slutter i maj. I efteråret 2005 udbyder CVU Sønderjylland kurser i alle kommuner i Ribe, Sønderjyllands og Vejle Amt.

Rekvirer idékatalog med råd og vejledning til, hvordan I formulerer en mad- og måltidspolitik og etablerer en madordning. Der er også idéer til aktiviteter med mad og opskrifter på sund mad, der kan laves sammen med børnene.
Se www.altomkost.dk
Fødevarestyrelsens Alt om kost-rejsehold har medarbejdere over hele landet, som gerne kommer på besøg og hjælper institutionerne i gang med arbejdet. Rejseholdets vejledning er gratis.

Kilde: Fødevarestyrelsen