Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 14
Pædagoger om stempelure i SFO. Det er den mindste bekymring
SFO-pædagoger i Esbjerg og Tårnby Kommuner skal ligesom lærerne registrere deres arbejdstid ved at stemple ind og ud på en maskine. På en skole i Esbjerg slipper pædagogerne dog for kontrollen.
Af: Trine Vinther Larsen
Klokken 8.30 bipper pædagogen Betina T. sig ind på sin arbejdsplads på Vitaskolen i Esbjerg. Og klokken 16, når hun går hjem, kører hun igen sin magnetbrik hen over den særlige maskine, som kort før skolestart blev sat op i køkkenet i skolens SFO-afdeling. En tilsvarende maskine pryder en personalestue i skoleafdelingen, så også lærerne kan registrere deres arbejdstid.
Egentlig er denne type tidsregistrering indført, fordi folkeskolereformen stiller nye krav om lærernes fulde tilstedeværelse på skolen i arbejdstiden.
Ordningen findes nu på tre skoler i Esbjerg Kommune, og også alle skoler i Tårnby Kommune i hovedstadsområdet planlægger at lade lærere og siden hen SFO-pædagoger stemple ind og ud på arbejdspladsen.
De såkaldte stempelure har begge steder vakt meget debat og høster kritik fra både lærernes og pædagogernes fagforeninger.
Men på Vitaskolen har pædagogerne taget godt imod den nye tidsregistrering.
»Med folkeskolereformens ikrafttræden møder vi ind til så mange forandringer, at det her må være det mindste, vi skal bekymre os om,« siger tillidsrepræsentant Betina T.

Valgt det positive. Selvom der har været skepsis over for den fabriksagtige måde at registrere tiden på, så har Vitaskolens ansatte valgt at se positivt på ordningen.
»De fleste har vendt det til en fordel, at de nu kan dokumentere, hvor meget de er på arbejde, og mange oplever faktisk bedre selv at kunne disponere over deres arbejdstid,« siger Betina T.
På Hjerting Skole i Esbjerg gik pædagogerne også positivt til idéen, og skulle egentlig fra skolestart have bippet sig ind sammen med lærerne. Men nu har pædagogerne efter eget valg droppet ordningen, fortæller tillidsrepræsentant i SFO’en Britta Brauckhoff. »Vi har en tjenesteplan med fastlagte mødetider og behøver jo ikke det her system for at vise, hvordan vi bruger vores arbejdstid. Vi har andre regler end lærerne og har ikke kunnet forberede os hjemme og er derfor heller aldrig blevet mistænkt for ikke at udfylde vores arbejdstid,« siger hun.

Kritik fra BUPL. I BUPL mener man, at SFO-pædagogerne i Esbjerg og Tårnby på uheldig vis bliver viklet ind i debatten om lærernes arbejdstid.
Formanden for BUPL Sydjylland, Elisa Rimpler Bergmann, frygter, at stempelordninger vil gøre hele tidsregistreringen meget 'firkantet' og skabe mistillid på arbejdspladserne.
»For en pædagog findes der udmærkede regler i forvejen, og der er ingen grund til at indføre kontrol med, om man nu er der, for det viser tjenesteplanen. Sådan en tidsregistrering lægger jo op til, at pædagoger, der måske står midt i en vigtig samtale med en forælder om et barn skal sige ’den diskussion kan jeg ikke tage, for jeg skal altså stemple ud om et minut’. Der er også det etiske i det,« siger hun.
I Tårnby er ordningen med stempelure fra skolestart blevet suspenderet. Ikke på grund af kritikken, men fordi manglende møbelleverancer betyder, at lærerne er nødt til at forberede sig hjemmefra. Men tanken er, at alle SFO-pædagoger fremover skal stemple ind og ud ligesom lærerkollegaerne.
Læs mere på kortlink.dk/epyy