Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 18
TEMA: SYGEFRAVÆR. Op af sygesengen. Sådan smed de dynerne
Læs, hvordan fire institutioner sænkede ­sygefraværet ved at sætte fokus på inde­klima, ergonomi, organisering og ledelse.
Af: Trine Vinther Larsen
INDEKLIMA
»Her lugter ikke af daginstitution. Frisk luft, god plads, og masser af lys fra gulv til loft-vinduer gør, at man føler sig godt tilpas.«
Lise Fischer Jensen, leder, Den Grønne Planet
I Den Grønne Planet i København sikrer et godt indeklima et lavt sygefravær. I 2009 flyttede to institutioner sammen i et nyt hus, som er bygget efter passivhusprincipper. Det betyder blandt andet, at luften udskiftes hver time. Både børns og voksnes sygefravær faldt markant i det nye hus – børnenes med 25 procent, og medarbejderne, som i det gamle hus lå syge op mod en uge om måneden, er nu i gennemsnit syge to dage om måneden.
Læs Børn&Unges artikel, kortlink.dk/ewug

ERGONOMI
»Det var fint at blive opdateret på løft og brug af liften, og vi var på nogle sjove teambuildingkurser. I forhold til sygefravær tror jeg, at det sociale gav mest.«
Cecilie Wagner, tillidsrepræsentant, Stjernen
Et projekt fra 2010-2012 om ergonomi og bevægelse på jobbet fik sygefraværet i Børnehuset Stjernen på Frederiksberg til at falde fra 6,6 procent til 4,7 procent. I samme periode steg trivslen. Af evalueringsrapporten fremgår, at personalet efter projektet oplevede større grad af indflydelse, samarbejde, tilfredshed og motivation. Og i 2012 lå den samlede trivselsscore i Stjernen højere end gennemsnittet i kommunen. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse støttede projektet.
Læs evalueringsrapport, kortlink.dk/ewue

ORGANISERING
»Hvor har vi fået skuldrene ned, og hvor er det dejligt for medarbejderne kun at skulle koncentrere sig om deres egen lille børnegruppe.«
Mai Britt Funk, leder, Spiren
I 2013 nedsatte den integrerede institution Spiren i Hjortshøj ved Aarhus en tænketank, og i fællesskab besluttede medarbejdere og leder en ny struktur. Institutionen gik fra funktionsopdeling, hvor alle var fælles om alle børn, til aldersinddelte børnegrupper med 8-15 børn på stuen. Der er 2-3 pædagoger i hver gruppe. Medindflydelsen på processen samt overskueligheden i institutionen og de færre børn at forholde sig til i hverdagen har skabt arbejdsglæde og sænket sygefraværet fra før omkring 35 dage pr. medarbejder om året til nu 5 dage.
Læs om Spiren, kortlink.dk/ex72

LEDELSE
»Vi er dybt afhængige af hinanden, og jeg er blevet bedre til at vise vej. Det gør det også nemmere for medarbejderne at gå på arbejde.«
Sussie Aslak Damgård, leder, Firkløveren
Efter en alarmerende rød trivselsmåling i 2009 blev ledelsen i Vuggestuen Firkløveren i Aarhus styrket. Lederen fik sparring hos en ekstern konsulent og en lederuddannelse. I institutionen blev der gennemført et projekt, som handlede om at give hinanden positiv feedback og holde fokus på kerne­opgaven. Indsatsen resulterede i 2011 i en grøn trivselsmåling, og som en stor positiv sidegevinst er også sygefraværet faldet: Fra knap 17 dage pr. medarbejder i 2010 til godt 11 dage i 2011. Fra 2012 og frem til i dag har fraværet ligget på omkring 7 dage om året pr. medarbejder.