Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 41
Faglig sag: Tillidsfolk blev kostet tilbage i job
Overfuset og truet på jobbet. Fællestillidsrepræsentanter i Kalundborg er taget som gidsler i en strid om frikøb til fagligt arbejde.
Af: Peter Bøgsted
Det har gennem længere tid haltet gevaldigt med samarbejdet mellem Kalundborg Kommune, tillidsfolkene og deres organisationer. Ikke mindst BUPL. Det kulminerede i forrige uge, da FTF på BUPL's anmodning havde indkaldt Kommunernes Landsforening (KL) til et fællesmøde om, hvad BUPL opfatter som kommunens brud på hovedaftalen. Her står at parterne skal "fremme et godt samarbejde og virke for rolige og stabile arbejdsforhold".
Den konkrete anledning til mødet var, ifølge BUPL Midtsjælland, at Kalundborg Kommunes forhandler - en konsulent fra KL - i september rettede uberettigede beskyldninger og trusler mod BUPL's to fællestillidsrepræsentanter og mod BUPL Midtsjælland.

Kontoret stod klar. Historien startede fredeligt i midten af august, hvor Pia Ungstrup Petersen (SFO) og Pernille Bilsteen (0-6 år) i fuld overensstemmelse med deres ledere og med tilsagn fra deres kommunale chefer stoppede med at arbejde som pædagoger. Nu skulle de nemlig være fuldttids frikøbte fællestillidsrepræsentanter i Kalundborg Kommune.
En mail fra direktøren for faglige enheder, Per Bjørn Hansen, om at frikøb skal fordeles solidarisk mellem samtlige institutioner, bekræftede dem yderligere i, at aftalen var på plads.
Også kontor var der sørget for, så de to tillidsfolk kunne rykke ind i kommunens administrationsbygninger "Sukkerfabrikken" i Gørlev, hvor der var skriveborde, PC'er og dueslag klar til dem.
Alt syntes således i den skønneste orden indtil den 12. september, hvor de to tillidsfolk mødtes med kommunens forhandler, konsulenten fra KL.
"Allerede fra mødets start var han meget stejl. Da talen faldt på vilkårene for tillidsarbejde, blev han fremfusende og sagde, at han havde hørt, vi var udeblevet fra arbejde, og at vi risikerede at blive afskediget. Vi følte os virkelig overfuset og blev naturligvis usikre og kede af det," fortæller Pia Ungstrup Petersen.
De to fællestillidsrepræsentanter blev beordret tilbage i de job, som de havde forladt en måned tidligere. Siden 1. oktober har de måttet passe tillidshvervet ved siden af jobbet, og de må nu bede om fri fra gang til gang.
"Det er en hård periode og et stort arbejdspres, for der er stadig hængepartier og forskellige arbejdsgrupper i forbindelse med kommunalreformen, og der var også budget 2008. Det har blandt andet betydet, at vi har måttet aflyse en planlagt besøgsrunde til samtlige institutioner i den nye kommune," fortæller Pia Ungstrup Petersen.

Den sædvanlige stammedans. BUPL Midtsjælland ville have ført sagen til Arbejdsretten, men efter mødet mellem FTF og KL siger Jørgen Grüner:
"På mødet fik vi den sædvanlige stammedans. Kommunen afviser, at der har været tale om et angreb på tillidsfolkene og hævder, at det er en misforståelse, at der ligger en aftale om vilkårene for frikøb. Nu siger de, at spørgsmålet skal afklares i forbindelse med en ny MED-aftale. Vores opfattelse er, at der ligger et tilsagn om frikøb i kraft af mailen fra Per Bjørn Hansen, men det er svært at køre en faglig voldgift på, da der ikke er en decideret skriftlig aftale, og sådan en sag vil tage lang tid. Det centrale nu er at skabe ordentlige vilkår for tillidsfolkene. Desuden har kommunen beklaget det, som skete på mødet i september, så hvorfor køre videre og dermed forringe samarbejdsklimaet yderligere? Vi kan kun appellere til kommunen om snarest at få en aftale."
Direktør Per Bjørn Hansen ønsker ikke at kommentere sagen overfor Børn&Unge:
"BUPL har ønsket sagen løftet op, og derfor havde vi fællesmødet mellem KL og FTF. Jeg synes ikke, jeg skal blande mig ved at trække den ned igen."
I et brev til BUPL, som han lod offentliggøre i den lokale avis Sjællandske, har Per Bjørn Hansen dog beklaget, at formuleringerne på mødet blev opfattet som et angreb på de to tillidsrepræsentanter.
"Kommunen ønskede alene at bringe den tekniske problemstilling omkring frikøbet på bane, så man kunne få bragt det på plads," skrev han.

Rokade om forhandlingsbordet. Efter angrebet på tillidsfolkene afbrød BUPL Midtsjælland lønforhandlingerne med kommunen, men de er siden blevet genoptaget. I samme åndedrag trak BUPL sine fællestillidsrepræsentanter ud af det forhandlingsorgan,
som skal forhandle en ny MED-aftale på plads.
Siden har alle de andre faglige organisationer i kommunen gjort det samme og placeret deres folk ved forhandlingsbordet. Kommunens svar har været at erstatte direktionen, som sad på den anden side af bordet, med borgmester Tommy Dinesen (SF) og de to viceborgmestre.
Rokaden kan måske bløde op på det elendige samarbejde, spår Jørgen Grüner.
"Vores opfattelse er, at direktionen ikke ser nogen fordel i at samarbejde, hverken med organisationer eller tillidsrepræsentanter. Direktionen vil køre løbet selv. Derfor tror vi ikke, at direktionen reelt ønsker at skabe muligheder for at fællestillidsrepræsentanterne kan udøve deres hverv på en tilfredsstillende måde. Og det er selvfølgelig efter vores opfattelse i strid med hovedaftalen, men samtidig utroligt vanskelig at dokumentere," siger han.