Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 35
Politikerne er ligeglade
Forældreorganisationen FOLA synes ikke, kommunalpolitikerne tager deres ansvar for næste generation alvorligt
Af: Henriette Bjergvang
Politikerne er ligeglade med næste generation. Det er i hvert fald det signal, de sender, mener FOLA, Landsforeningen af forældre til børn i daginstitutioner. Formand for FOLA Henriette Bjergvang siger:
»Politikerne vil ikke engang sætte sig ned og finde ud af, om det er godt nok, det, de gør på området. Det er jo også svært at måle, om det er godt nok. I Danmark ofrer vi mange penge på uddannelse af folk og på forskere. Der er bare ikke nogen, der gider sætte sig ned og læse deres resultater og forholde sig konkret til dem. Ingen tager undersøgelserne alvorligt. Ingen af politikerne argumenterer ved hjælp af forskningsresultater. Det er nok fordi ingen af resultaterne underbygger deres politik,« provokerer hun.

Børnemiljølov. FOLA mener, man politisk bør indføre standarder på børneområdet:
»En af vores kæpheste i mange år har været at få en børnemiljølov. Der bør være nogle standarder for kvalitet, nogle minimumskrav. Vi må spørge os selv, hvad vi vil byde vores børn, og hvad for en opvækst, de skal have. Det kan kommunalpolitikerne tilsyneladende ikke finde ud af. De skriver flere børn ind i en lind strøm, uden at tænke på konsekvenserne af det. Det er faktisk en alvorlig affære at have ansvaret for næste generation. Den afgående formand i Børnerådet (Jytte Juul Jensen, red.) udtaler, at generelt har børn det jo godt nok. Men hvad betyder godt nok og i forhold til hvad? Der er jo ingen kriterier for, hvad der er godt nok,« pointerer hun.

Glemte løfter. Det faldende børnetal giver en historisk chance for at rette op på normeringerne, mener Henriette Bjergvang:
»I tretten år har jeg hørt politikerne sige, at vi først kunne begynde at tale om kvalitet, når vi havde fået passet alle børnene. Nu, hvor det stort set er opnået, og vi kommer og vil tale kvalitet, har mange af politikerne rundt i kommunerne glemt de løfter. I stedet vælger de at lukke institutioner. Jeg er meget enig i, at der skal tilføres midler til Folkeskolen. Men de skal ikke tages fra daginstitutionsområdet. Det svarer til, at du har en gris og en ko, og den ene dag giver du grisen mad, den anden dag giver du koen. Men de skal jo begge have,« siger hun.