Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 01
Der står en pædagog bag; Hvad skal vi lege
Pædagogen Helle Lindahl har skrevet den bog, hun altid selv har savnet i sit arbejde. En legebog med 200 lege, som hun håber vil inspirere til, at voksne og børn leger mere sammen. For når man leger, knytter man sig tættere til hinanden og lærer en masse, mener hun
Af: Vibeke Bye Jensen
Faktisk var det slet ikke meningen, at hun ville skrive en bog. Helle Lindahl skulle bare bruge et redskab til sig selv i sit arbejde som pædagog. En samling af lege, som hun kunne hente inspiration i, når der skulle lidt variation ind i aktiviteterne, eller når hun skulle sammensætte et rytmikforløb. Hun ledte efter bogen på biblioteket, men den fandtes ikke. Derfor henvendte Helle Lindahl sig til forlaget Gyldendal, som straks var klar til at udgive sådan en bog, hvis hun ville skrive den. Det ville hun, og nu er bogen "Hva' ska' vi lege?" lige udkommet.
"Jeg var ude for engang, at vi var tre pædagoger, der ville lave et nyt rytmikprogram. Vi vidste alle tre, at vi kendte mange lege, men vi kunne ikke lige huske dem på stående fod. Jeg synes, at det var dumt at stå i den situation igen. Så jeg begyndte at skrive alle de lege, jeg kunne komme i tanke om, ned i en almindelig kinabog. Jeg opdagede, at jeg faktisk kendte flere lege, end jeg troede. Og så blev jeg grebet af emnet. Ligesom når man er gravid og ser store maver over det hele, så jeg lege alle vegne," siger hun.
Helle Lindahl håber, at bogen kan være inspirationskilde til pædagoger, men også til forældre og bedsteforældre. For hun synes, at det er meget vigtigt at lege med børn.
"Det er tænkt som en let bog, der inspirerer til lysten og til at have det sjovt med børnene. Legen knytter jo mennesker sammen. Når børn leger sammen, dannes der venskaber, og børnene udvikler sociale færdigheder. Når børn og voksne leger sammen, bliver de også knyttet tættere til hinanden. Så det er vigtigt at have fokus på legen," siger hun.

Hjælp til at huske. Helle Lindahl er uddannet socialpædagog i 1990 på Bagsværd Seminarium i Gladsaxe. Samlet har hun arbejdet seks år i vuggestue, næsten et år i børnehave og tre et halvt år med udviklingshæmmede voksne på døgninstitution. Ind imellem fik hun tvillingedrenge, som nu er seks år, og senere har hun fået en dreng mere, som nu er tre år. Og det var, mens hun gik hjemme for at passe den yngste søn, som havde et lavt immunforsvar, at hun kom i gang med at skrive bogen.
"Jeg så ikke så meget fjernsyn i den periode. Når børnene var lagt i seng, gik jeg ind og skrev. I løbet af dagen fik jeg måske nogle ideer og kom i tanke om, "nå, ja, der er også den leg og den leg," og om aftenen fik jeg dem så beskrevet i detaljer," siger hun.
Bogen er delt op, så de første afsnit handler om barnets udvikling fra 0-6 år. Derefter kommer alle 200 lege, som for nemheds skyld er delt op efter, hvilken slags leg der er tale om: Babylege, kreative lege, gætte- og huskelege, sang- og bevægelseslege, historier, rim og remser, boldlege, fødselsdagslege og til sidst er der afsnit om stimulerende legetøj og computerspil. Den fungerer fint som opslagsbog, når man lige står og mangler en leg til en bestemt anledning.
Helle Lindahl har ønsket at lave bogen til en bred målgruppe. Den skulle ikke kun indeholde lege, hvor det er en forudsætning, at man skal kende en bestemt melodi eller sang for at kunne lege legen.
"Det skulle være sådan, at alle kunne tage fat i bogen og tænke, nå, ja, det er den leg, eller umiddelbart kunne lære en ny leg at kende efter beskrivelsen. Og så er det jo ikke alle pædagoger, der bare kan lave et rytmikprogram sådan bare lige ud af hovedet. Netop derfor tror jeg, at bogen vil være god til pædagoger. Jeg ville i hvert fald have været glad for den især som nyuddannet, men også nu for at lave noget variation i rytmikken og i de lege, man laver sammen med børnene," siger hun.

Mit fjerde barn. Processen med at skrive bogen har været nem for Helle Lindahl. Hun blev så grebet af projektet, at hun glædede sig til hvert nyt skridt. Faktisk opfatter hun bogen som sit fjerde barn. Afsnittene om barnets udvikling ville hun have med, fordi hun synes, at der manglede en bog, hvor man i et let sprog kunne læse om, hvad børn kan klare hvornår. Det har krævet af hende, at hun læste en del psykologi for at supplere sin viden på området.
Helle Lindahls bog lægger op til, at de voksne har en stor rolle at spille for barnets oplevelser og udvikling. Hun hører til dem, der mener, at man skal planlægge og lave aktiviteter for børnene. Og hun tror, at de institutioner, hvor pædagogerne er gode til at planlægge og snakke sammen, er dem, hvor børnene får flest oplevelser. Helle Lindahl synes, at lege er meget vigtige for børn, fordi de udvikler sig, får en masse færdigheder og ikke mindst fordi de udforsker verden på en sjov måde.
"Børnene skal have lov til at lege frit, og det er der masser af tid til i institutionerne. Men jeg synes, at det er helt fint og godt, hvis man planlægger noget og inviterer børnene med til noget, som man ved, at de vil have godt af at deltage i. Og det er jo meget sjældent, at man oplever, at børn siger nej til at være med i en leg," siger hun. o

"Hva' ska' vi lege?" er udgivet på Forlaget Gyldendal, koster kr. 249 og er på 172 sider. Bogen er illustreret med cirka 100 farvefotos, tegninger og skabeloner.