Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 12
Nye fagbøger

Af: Vibeke Bye Jensen
De onde og de dumme - En bog om destruktiv ledelse, af Anne-Grete Jelstrup og Hans-Otto Loldrup. Forlaget Frydenlund, kr. 198, 168 s.
Det er den først bog om mobning med udgangspunkt i danske arbejdspladser og dansk lovgivning. Den er skrevet på baggrund af en række interviews med ofre. Bogen giver eksempler på den mest udbredte form for mobning på arbejdspladsen, nemlig når chefen udøver psykisk chikane mod sine medarbejdere. Bogen henvender sig først og fremmest til ofrene for destruktive ledere. Bogen påviser også, at arbejdsgivernes ledelsesret har blokeret for en effektiv lovgivning om psykisk arbejdsmiljø.

Flow og pædagogik - læring med optimal motivation, af Frans Ørsted Andersen. Forlaget Dafolo, kr. 168, 82 s.
Flow-teorien er udviklet af den amerikanske psykolog Mihalyi Csikzentmihalyi for cirka 10 år siden. Men også Howard Gardner har beskæftiget sig med begrebet. Der findes ikke på dansk et dækkende ord for "flow", men det handler blandt andet om koncentration, fordybelse, motivation og nydelsesfuld læring. Forfatteren har sammen med andre forskere sat fokus på flow i pædagogisk sammenhæng.

Bekymring og handlemønstre - i samspillet mellem forældre og fagfolk, af Jytte Hansen. Udgivet af Udviklings- og Formidlingscentret Børn og Familier, tlf. 7462 2220, kr. 165 + forsendelse, 156 s.
Bogen er resultatet af en kvalitativ interviewundersøgelse, som forfatteren, der er udviklingskonsulent på UFC Børn og Familier, har lavet. Centret har villet sætte fokus på, hvordan begreberne bekymring og tidlig indsats udfoldes i den konkrete praksis i "normalsystemet", i socialforvaltningerne og i konkrete projekter om tidlig indsats. Undersøgelsen viser blandt andet: At bekymring opstår i det utydelige, det uvisse, det unavngivne og det knapt italesatte. At der er en snæver sammenhæng mellem bekymring og indsats på alle niveauer i systemet. At spørgsmålet om, hvorvidt handlekraft eller handlingslammelse opstår i kølvandet på en bekymring, afhænger af, hvilken adgang fagfolk har til at udløse nye handlemuligheder. At når forældre oplever, at fagfolk møder dem uden fordømmelse, vil samspillet åbne for handlemønstre til gavn for barnets trivsel og udvikling. Og omvendt, når forældre mødes med fordømmelse, starter en negativ cirkel præget af forsvar og afmagt.

Husk at hverken BUPL eller Børn&Unge forhandler disse bøger