Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 18
Madordninger favoriserer pasning i dagpleje
Det bliver markant billigere at få sit barn passet i dagplejen end i vuggestuen, når den tvungne madordning indføres ved årsskiftet. Det rammer fagligheden, vurderer en ekspert.
Af: Gitte Rebsdorf
Regeringens tvungne madordning får nu også den konsekvens, at forskellen på at få passet sit barn i dagpleje og vuggestue bliver markant øget.
En undersøgelse, som BUPL netop har udarbejdet, viser, at forskellen i nogle kommuner kan være helt op til 77 procent.
Det er tilfældet i Nyborg Kommune. Her koster den kommunale dagpleje nu 22.440 kroner årligt. En vuggestueplads vil som følge af madordningen og de nye takster stige til 39.666 kroner om året. Altså til næsten det dobbelte af, hvad dagplejen koster. Næsten samme billede viser sig i Vejle, hvor den kommunale dagpleje koster 24.960 kroner årligt, og vuggestuepladsen stiger til 43.920 kroner årligt.
"Det er en meget stor forskel, og det vil givetvis få nogle forældre til at fravælge vuggestuepladsen, fordi den er så meget dyrere" siger lektor, cand. psych. Grethe Kragh-Müller fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU).
Den store forskel opstår på grund af den måde, som finansieringen af madordningen er skruet sammen på. Ifølge loven om den tvungne frokostordning skal forældre til børn i dagpleje ikke være med til at betale for madordningen. Begrundelsen er, at der allerede i dag er et krav om, at dagplejebørn skal have mad, mens de bliver passet.
Frokost er imidlertid også en del af tilbuddet i langt de fleste vuggestuer, men her får kommunerne nu mulighed for at hæve forældrebetalingsandelen med op til 30 procent af driftsudgifterne.
Og det agter mere end hver tredje kommune at gøre, viser undersøgelsen fra BUPL.
"Det er jo næsten en måde at lukke vuggestuerne på. Og det er meget uheldigt, for generelt set er vuggestuer et bedre tilbud end dagplejen," siger Grethe Kragh-Müller. Hun henviser til en svensk undersøgelse fra 1980'erne, som dokumenterer, at børn, der har gået i vuggestue, klarer sig bedre end børn, der har været i dagpleje.
I vuggestuer er der en garanti for, at der er uddannet personale. Det er der derimod ikke i dagplejen.
"Optimalt set bør personalet have en uddannelse. Det sikrer, at de ved noget om børns udvikling, og at de kan være med til at skabe et spændende miljø, der lærer børn, hvad de har brug for. Fagligheden i vuggestuer vil være højere end i dagplejen alene af den grund, at der er flere ansatte, som kan udvikle det pædagogiske arbejde. Der er altid en kollega at spørge til råds, hvis man er i tvivl om noget. Og når der skal træffes vigtige beslutninger, er man flere om at vurdere forholdene. Det er en fordel," fastslår børneeksperten.
BUPL gjorde allerede i sit høringssvar opmærksom på, at loven om den tvungne frokostordning ville betyde en forskelsbehandling af vuggestuer og dagpleje.
"Vores ønske er, at forældrene har et reelt valg. Der er i forvejen en stor prisforskel på vuggestue og dagpleje, og den er blevet markant forøget med madordningen," siger medlem af BUPLs forretningsudvalg Tonny Andersen.
Formanden for Kommunernes Landsforening (KL), Erik Fabrin (V), har tidligere sagt til Børn&Unge, at KL vil kræve flere penge til ordningen i forbindelse med økonomiforhandlingerne, som er i fuld gang, mens denne artikel skrives.

Forskel på vuggestue- og dagplejetakster

18_skema.pdf