Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 15
Miniguide: Sådan stopper man raseriet
Her kan du få inspiration fra Klubberne i Gellerup til at arbejde med børn og unges vrede.
Af: Birgit Søes Rasmussen
• Lær barnet strategier til at komme ud af en situation, hvor vreden
er ved at tage overhånd. Det kan for eksempel være at tælle til 10, gå udenfor og stampe i jorden eller at slå på en boksebold.

• Hjælp barnet med at finde lige præcis det redskab, der virker bedst for ham.

• Træning gør mester, så strategierne skal gentages igen og igen, til de til sidst er kommet ind på rygmarven.

• Lær børnene at hjælpe hinanden. Hvis én for eksempel hidser sig op under en fodboldkamp, kan hans kammerat
forsøge at forhindre, at raseriet tager overhånd, ved at råbe ’tænkehjerne’ og således få ham på andre tanker.

• Forklar børnene om hjernens måde at fungere på. Fortæl de sekundært traumatiserede børn, hvorfor de somme tider reagerer med voldsom vrede.

• Lær børnene at skalere sig selv fra 0 til 10. 7 er grænsen for at gå i affekt.

• Lær børnene at trække vejret helt ned i maven, så de kommer i forbindelse med deres eget åndedræt for på den måde at få god jordforbindelse og god kontakt med sig selv.

• Afslut vejrtrækningsøvelserne med pausetræning, hvor børnene ligger ned eller sidder behageligt i for eksempel en fat boy.

• Kropsøvelserne bør foregå over en længere periode for at have bedst mulig effekt – gerne over et helt år med en ugentlig session.

• Unge kan have mere nytte af individuelle forløb end børn, hvor ­processen fint fungerer i grupper.
Kilde: KIG

Projektet kort fortalt
’Fokuseret PTSD-indsats’ er skrædder­syet til sekundært traumatiserede drenge i Gellerup. Målgruppen er drenge fra 10 år og opefter.
Klubberne i Gellerup (KIG) og den nærliggende Sødalskolen arbejder med programmet.
Projektet startede i 2011 og sluttede 1. juni i år, men Klubberne i Gellerup (KIG) arbejder videre med metoderne efter projektets afslutning.
Aarhus Kommune og Socialministeriet står bag projektet, hvor den overordnede målsætning er at styrke indsatsen i problemramte områder. Projektet er finansieret via satspuljemidler fra 2009.
I fritidsklubben er der ca. 75 børn, mens ungdomsklubben har omkring 110 tilmeldte unge. Siden projektets start har omkring 45 drenge fra KIG deltaget i det.

Den viden om PTSD, som pædagogerne har fået, gør dem bedre i stand til at håndtere målgruppen og støtte drengene i deres udvikling og skolegang.