Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 10
Der er lavt til loftet i lærkereden
For tre år siden meldte BUPL Holbæk Kommune til politiet for at overtræde byggeloven, da den indrettede et gammelt skovfogedhus til skovbørnehave. Nu er den gal igen. Samme sted.
Af: Peter Bøgsted
Der er lagt op til en ren tilståelsessag, når repræsentanter fra Holbæk Kommune den 10. maj sætter sig på anklagebænken i retten i Holbæk. Kommunen har offentligt erkendt, at den overtrådte en række bestemmelser i byggeloven, da den i november 2006 indrettede skovbørnehave i et gammelt idyllisk skovfogedhus ved Tølløse.
Det skete uden byggesagsbehandling og på trods af, at lokalerne ikke levede op til kravene til plads, loftshøjde, ventilation, akustik og brandsikring.
BUPL Midtsjælland meldte i maj 2007 Holbæk Kommune til politiet efter forgæves at have henvendt sig til kommunen for at få udbedret manglerne i skovbørnehaven Lærkereden.
Men nu er den gal igen. Samme sted, lignende problemer.
Kort efter politianmeldelsen fik kommunen opstillet en pavillon ved Lærkereden. Den husede børnene midlertidigt, mens håndværkere var i gang med at renovere skovfogedhusets lade­bygning til daginstitution med grupperum, garderobe og toiletter.
Ved at indrette personalefaciliteter og placere en del af børnegarderoberne i selve skovfogedhuset skulle ombygningen kunne rumme en institution med over 40 børn.

Plads til halvdelen. Sidste efterår kunne børn og pædagoger flytte fra pavillonen ind i deres nyistandsatte skovbørnehave. Men efter ombygningen er der problemer med lofthøjden, og der er kun plads til godt halvdelen af de 41 børn, som er indskrevet - hvis reglerne skal overholdes.
Det fortæller Claus Clemmensen fra BUPL Midtsjælland. Denne gang har han ind­klaget Holbæk Kommune til Statsforvaltningen Sjælland for overtrædelse af byggeloven og bygningsreglementet.
"I den ene børnegarderobe er der ikke mere end 2,17 meter til loftet og kun 2 meter under en lang bærende bjælke gennem hele rummet, mens kravet i bygningsreglementet er 2,5 meter. Størstedelen af grupperummet på tagetagen har en loftshøjde på under 2,10 meter, fordi der er skråvægge helt ned til gulvet. Og det fremgår ikke af byggeansøgning, byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse, at der er givet dispensation med hensyn til loftshøjde eller gulvareal pr. barn. Desuden er der ifølge kommunens eget notat fra brandtilsynet problemer med brandbeklædning, branddøre og adskillelser," siger Claus Clemmensen.
Han finder det påfaldende, at kommunen, efter byggelovsklagen var indgivet, har søgt sig selv om dispensation for loftshøjden i børnegarderoben. Og bevilget den lynhurtigt.
"Det fremgår ingen steder, at byggemyndigheden har kontaktet særlig sagkyndige, eksempelvis Arbejdstilsynet, før dispensationen. Vi kan også konstatere, at sikkerhedsgruppen på arbejdsstedet ikke er blevet spurgt, som arbejdsmiljøloven foreskriver, siger Claus Clemmensen."
Ved udregning af det reelle arbejdsareal på tagetagen er Holbæk Kommunes Byggesagsafdeling landet på samme facit som BUPL og kan derfor kun give tilladelse til, at der er 23 børn i Lærkereden.
Alligevel er der indskrevet 41 børn.
Hvis der søges om dispensation om flere børn, vil Arbejdstil­synet og BUPL blive hørt, inden der træffes en afgørelse, fastslår bygge­sagsafdelingen i et notat den 15. januar.

Uden syn. Claus Clemmensen mener, at en stor del af den nuværende misere omkring Lærkereden skyldes kommunens mangelfulde byggesagsbehandling i sommeren 2008, og at bygningsmyndigheden i efteråret 2009 gav tilladelse til at tage den renoverede institution i brug uden at syne byggeriet, men blot med påskriften: 'Der er ikke foretaget færdigsyn, og bygningsmyndigheden anser byggeriet for opført i overenstemmelse med byggetilladelsen'.
"Byggetilladelsen blev hastet igennem på 14 dage midt i sommer­ferien. Dengang skulle man have gjort opmærksom på, at der kunne blive tale om dispensationer, eller senest i forbindelse med ibrugtagningstilladelsen. Nu står kommunen så her med en række uløste problemer efter at have brugt over syv millioner på projektet. Det lægger et stort pres på alle. Forløbet viser med al tydelighed, hvor problematisk det er, at kommunerne byggesagsbehandler sig selv og skal være myndighed over for sig selv. Det giver virkelig problemer omkring habiliteten," siger Claus Clemmensen.
Affødt af BUPL's klage til Statsforvaltningen har kommunens bygningsmyndighed lavet en grundig gennemgang af institutionen for at sikre, at den lever op til bestemmelserne i bygningsreglement og arbejdsmiljøloven.
En gennemgang, som altså har resulteret i, at kommunen har givet sig selv dispensation for loftshøjden i børnegarderoden, og at institutionen huser dobbelt så mange børn, som den er godkendt til.
Direktør i Holbæk Kommune, Lisbeth Moltzen, erkender problemet.
"Efter henvendelsen fra BUPL har vi stoppet al indskrivning i Lærkereden. Vi ser nu på, om der kan skaffes mere plads i selve skovfogedhuset. Noget af problemt løser sig til sommer, men det nytter ikke, at vi står og mangler 18 pladser, så noget skal der ske hurtigst muligt," siger hun.

Man kan undre sig. Med den verserende sag i baghovedet kan man undre sig over, at hverken kommunens miljø- og teknikafdeling, som er bygningsmyndighed, afdelingen for jura og og ejendomme, som ejer Lærkereden, ­eller Karsten Rønnows Tegnestue, der har stået for udførelse af renoveringen, under byggesagsbehandlingen i 2008 har gjort opmærksom på, at det kunne blive nødvendigt med ­dispensation. Man kan også undre sig over, at sagsbehand­lingen blot tog 14 dage, når kommunen i sin servicekvalitet angiver en behandlingstid på op til 16 uger, og at byggemyndigheden sagde god for ibrugtagning uden at syne byggeriet.
Til det siger Bo Runge-Dalager, som er afdelingsleder i Miljø og Teknik:
"Jeg kan ikke uddybe forløbet omkring byggesagsbehandlingen og byggetilladelser i sommeren 2008, men bare sige, at ingen af instanserne var opmærksomme på eventuelle dispensationer. Med hensyn til ibrugtagningstilladelsen så laver vi nogle gange syn, andre gange ikke. I dette tilfælde har vi ikke skønnet det nødvendigt. Set i bakspejlet kunne vi nok have gjort det bedre. Vi gennemgår nu sagen igen, ser på procedurer, og om noget skal gøres anderledes fremover.