Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 04
BUPL MENER: Dybt problematisk, at forældre må passe børn i Fredericia
Problematisk signalværdi fra kommunens og ikke mindst regeringens side om, at det arbejde vi laver i institutionerne kan erstattes af alle, uuddannet og frivillig arbejdskraft uden løn.
Af: Mette Aagaard Larsen faglig sekretær
’Som pædagog i Fredericia kan jeg kun sige, at det her, det er alligevel noget af det værste, der er budt vores profession og ikke mindst børnene – det på trods af utallige besparelser og nedskæringer ...’.
Sådan skrev Yvonn, pædagog og tillidsrepræsentant, på min Facebookprofil som en kommentar til den nyhed, der ramte dagspressen tirsdag morgen: Forældrene i Fredericia skal passe børn i daginstitutionerne.
Historien handler om, at Fredericia er en såkaldt frikommune, og derfor inden for en række områder må dispensere for gældende lovgivninger på forsøgsbasis for at nytænke den danske velfærdsmodel.
I Fredericia Kommune er der blevet spinket og sparet i årevis, og som så mange andre steder er det gået ud over åbningstiden. Det betyder, at flere forældre nu har svært ved at få hverdagen til hænge sammen, fordi institutionernes åbningstid ikke matcher arbejdslivet.
Og i stedet for at bruge de fornødne penge på at udvide åbningstiden, så har man valgt at give forældrene mulighed for at passe hinandens børn i institutionernes lokaler, uden at lederen er til stede, uden at pædagogerne er til stede og uden noget som helst ansvar.
Det kan for mange virke fuldstændig sindssygt, men forsøget er nu blevet godkendt af regeringen og kan nu gå i gang i Fredericia. For mig at se, er det dybt problematisk, fordi:
1) Daginstitutionernes åbningstid skal være tilpasset det omkringliggende samfunds behov. Og i en daginstitution skal man være ansat med LØN og det ansvar, det medfører.
2) En opdeling imellem, hvad pædagogerne laver af pædagogiske aktiviteter om formiddagen og det praktiske arbejde, det for nogen kan synes at være i morgentimerne, er falsk.
Hvis pædagogers arbejde skal være succesfuldt, er det en grundlæggende præmis, at omsorg og læring er en side af samme sag. Vi kan ikke lave meningsfyldte pædagogiske aktiviteter med børnene, hvis vi ikke også spiser med dem, griner med dem, leger med dem og trøster dem om morgenen, når mor eller far går. Omsorg er en kerneopgave i daginstitutionerne, og den er ikke mindre vigtig, end den opgave vi har i at få børnene til at lære. Hvis vi som samfund vælger kun at have pædagoger i nogle timer af dagen og uuddannet arbejdskraft i resten, så ender vi med, at hele styrken ved den danske pædagogiske tradition, evnen til at se det hele barn, forsvinder.
Det var de principielle holdninger, og så er der den faktiske virkelighed. Kommunekasserne er mange steder tomme, og der skal tænkes kreativt. Derfor kan Fredericia-modellen da også virke tillokkende på nogle. Især forældre, der oplever at de har svært ved at få deres hverdag til at hænge sammen, og som grundlæggende set bare gerne vil hjælpe.
Problemet er bare, at det her er en virkelig dårlig løsning. For det første er der alle de praktiske problemstillinger, som følger med dette forslag. For det andet er der signalværdien fra kommunens og ikke mindst regeringens side om, at det arbejde, vi laver i institutionerne, kan erstattes af alle, uuddannet og frivillig arbejdskraft uden løn.
De pi..... på vores faglige stolthed og vores profession, og jeg kan godt forstå, at Yvonn er træt af det. Der kommer mange flotte ord om pædagogernes arbejde fra Christiansborg i disse dage, men hvis de ikke bliver fulgt op ude i kommunerne af en ordentlig økonomi og en retning, så de kan realiseres, er det sgu lige meget! Vi har brug for en regering, der både taler og handler for vores sag.