Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 01 Børn&Unge som e-paper
Det handler ikke kun om undervisning. Skolen skal give mening for børnene
Af: Steffen Hagemann
I BUPL glæder formand Elisa Bergmann sig over, at den nye undervisningsminister, Merete Riisager, gerne vil være med til at afklare pædagogernes rolle i skolen.
»Ingen pædagoger synes, det er særligt fedt, hvis arbejdet i skolen betyder, at man er polyfilla for at få den ’rigtige’ undervisning til at hænge sammen,« siger Elisa Bergmann.
Hun er til gengæld bekymret over, at ministeren entydigt peger på undervisning som kernen af skolens opgave.
»Skolen skal først og fremmest give mening for børnene. Pædagogers arbejde skal selvfølgelig understøtte folkeskolens formål, men hvis vi skal det, forudsætter det også, at vi tager del i børnenes liv på skolen og har stærke relationer til en gruppe af børn og også er ansvarlige for de aktiviteter og den undervisning, der foregår. Det giver nemlig mulighed for at vi kan arbejde med at styrke fællesskabet, trivslen og læringen,« siger Elisa Bergmann, der understreger, at ’det tværprofessionelle samarbejde er afgørende for, at pædagogers arbejde skal give mening i skolen’.
Elisa Bergmann glæder sig også over, at Merete Riisager har fokus på fritidsinstitutionernes betydning for børns liv. Men det er vigtigt med voksne til at skabe rammerne for børnenes frie rum og frie udfoldelse, påpeger BUPL’s formand:
»Børns gode leg og de stærke inkluderende fællesskaber kommer ikke af sig selv. Det er de voksnes ansvar. Det ved vi som pædagoger.«
Derfor er det også bydende nødvendigt, at fritidsinstitutionerne får et økonomisk løft, fastslår Elisa Bergmann.
»De gode intentioner gør det ikke alene. Så længe der ikke kommer flere penge, så længe man bare sparker ansvaret ud til kommunerne, så vil fritidsområdet fortsat bløde.«