Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 14
Hit med kammertonen
Socialministerens udtalelse om hippiepædagoger falder ikke i god jord hos den konservative pædagog og folketingskandidat Kristian Egebæk Mortensen.
Af: Signe Strandby Nielsen
Den konservative folketingskandidat og pædagog Kristian Egebæk Mortensen er ikke begejstret for den hårde tone, hans partifælle socialminister Benedikte Kiær (K) lagde for dagen i et interview om pædagogik med Politiken i starten af august. Her kritiserede ministeren landets pædagoger for at arbejde ud fra 'forældet hippiepædagogik' og for at arbejde usystematisk og lade den frie leg råde.
"Det er en relevant debat, hun rejser, men jeg tager dyb afstand fra hendes sprogbrug om hippiepædagoger. Jeg synes ikke, det er en måde at starte en ordentlig debat på. Vi har en god socialminister. Jeg ved ikke, om det var sommervarmen, der gjorde det," siger Kristian Egebæk Mortensen.
Han er overbevist om, at 99 procent af landets pædagoger ønsker en arbejdsplads, hvor de udvikler børnene og ikke bare passer dem.
Den 35-årige souschef i Børnehaven Lærkereden i Roskilde er folketingskandidat for De Konservative i Sjællands Storkreds. Hvis stemmerne falder ud til Kristian Egebæk Mortensens fordel, kan han blive folketings­kollega med socialministeren efter det kommende valg.
Men det betyder ikke, at han deler Benedikte Kiærs syn på de danske pædagoger.
"Det er lidt for nemt at sige, at fordi man har undersøgt nogle få institutioner, så er der bare fri leg og hippiepædagogik over det hele. Det er ikke et billede, som jeg kan kende. Der skal ikke være fri leg en hel dag, men hvis ministeren vil have klare retningslinjer for, hvad børn skal lære, så kan fri leg i små intervaller bruges til at se, om børnene har lært det, de har arbejdet med. Under fri leg inden for nogle rammer kan pædagogerne faktisk se, om børnene fungerer socialt sammen i gruppen. Der er fri leg faktisk en udmærket idé," siger han.

Pasning og udvikling. Kristian Egebæk Mortensen mener, at pædagoger skal kunne tåle at blive set over skulderen og diskutere deres fag, men han fremhæver, at pædagogerne ikke bør tage debatten alene. Kommunalpolitikerne skal også på banen, da de har en afgørende rolle for daginstitutionernes forhold.
"Der er plads til forbedringer, og det er sundt at blive rystet lidt. Men der er ingen tvivl om, at kommunalpolitikerne har dræbt alt initiativ i daginstitutionerne nogle steder i landet. Fordi de har gjort det til et pasningstilbud og ikke et udviklingstilbud," siger den konservative pædagog.
Han håber, at socialministeren bruger en blidere tone, når hun i fremtiden vil have pædagogerne i tale.

Fyld knald på debatten
Siden socialministeren Bendedikte Kiær (K) lancerede begrebet hippiepædagogik den 4. august, har debatten om pædagogernes opgave været rødglødende. Her et pluk fra debatten.

"Pædagogen i vuggestuen har mange års erfaring, og gør det efter min bedste overbevisning fremragende. Hvis jeg spørger hende, hvad hun har planlagt at lave med børnene næste onsdag, vil hun ikke have noget meget præcist svar. Hvis jeg spørger hende, hvad temaet er for det arbejde, der udføres i vuggestuen, kan hun svare meget præcist og vil fortælle om sansemotorik, mod til at udforske verden og meget andet. Hun vil også omkring hvert enkelt barn kunne fortælle, hvad de har særligt fokus på, og hvordan de tilgodeser det i hverdagen ..."
Tina Jurin Petersen, daginstitutionsleder på bupl.dk/debat

"At prioritere legen som en væsentlig del af vuggestue- og børnehavebørns hverdag er således ikke udtryk for hippiepædagogik, men for en indfølt og forskningsmæssigt underbygget forståelse af betydningen af den frie leg for børnenes trivsel og læring,"
Merete Sørensen, lektor, UC Sjælland, ph.d.-stipendiat på DPU, Aarhus Universitet, i kronikken 'Leg er da også læring' i Politiken.

"Jeg synes, Benedikte har nogle spændende synspunkter. Omend der er rigtig mange dygtige pædagoger og medarbejdere rundt omkring i landet, så er der desværre også rigtig mange steder, hvor det ikke fungerer pædagogisk hensigtsmæssigt."
Mette Hansen på Børn&Unges Facebook-side.

"Ministeren skulle hellere bruge sin indflydelse og sine kræfter på at skabe gode økonomiske rammer for kommunerne - og give de dygtige medarbejdere den opbakning, man kunne forvente af en minister."
Vicky Holst Rasmussen, formand for Familieudvalget i Egedal Kommune til Søndagsavisen.

"Men det vil sørme klæde debatten, at der er et minimum af psykologisk og pædagogik fagligt belæg bag. Det er der ikke. Men en 0-6 års fagligt papirtynd task force er dog sat til at fodre ministeren og offentligheden med det faglige grundlag."
Dion Sommer, professor i udviklingspædagogik ved Aarhus Universitet i en kronik i Politiken.