Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 11
BUPL med på en lytter
200 pædagoger mødte frem i Nyborg for at give gode råd til BUPL om fremtidens pædagogiske arbejdsplads og pædagogik. Fagforeningen fik at vide, at pædagoger drømmer om øget synlighed og respekt for fagligheden.
Af: Vibeke Bye Jensen
Et ønske fra BUPL om at få medlemmerne til at inspirere hovedbestyrelse og kongres gav pote, da 200 medlemmer tog imod udfordringen og kom til Nyborg for at diskutere fremtidens pædagogik og den pædagogiske arbejdsplads.
Formand Henning Pedersen sagde, at politikerne i BUPL er vant til at være dem, der snakker og tager beslutninger. Nu ville de bare lytte.
»Det er dejligt, at så mange har haft lyst til at diskutere faget og professionen og give sine synspunkter videre til os. Vores arbejde med børn og unge er nu blevet en varm politisk sag, og vi skal sammen fastholde det fokus, der endelig er kommet, på, at børns liv ikke først begynder, når de kommer i skole. Vi har brug for jer, så vi i fællesskab kan gøre opmærksom på de stærke værdier, som dansk daginstitutionstradition bygger på. Og på, hvad der skal til for at øge kvaliteten af vores arbejde,« sagde han.

Faglighed i centrum. De mange pædagoger var delt op i mindre grupper, så de på tværs af institutionstyper og kommuner, kunne diskutere dagens spørgsmål med hinanden.
De blev sat i gang af forumteatret ’Klods Hans’, der spiller den nyuddannede Henrik, en meget ivrig og idealistisk pædagog, som endnu ikke har fået dræbt sine forestillinger om, at han kan gøre en forskel. Og hans samtale med Pernille, der sidder fast i realiteternes verden efter 10 år som pædagog.
Latteren og reaktionerne fra salen vidnede om, at sammenstødet mellem de to typer er velkendte i dagligdagen. Og således rustet gik resten af dagen med diskussioner, optagelse af videoindslag, postkortskrivning til dem derhjemme og til den lokale fagforening og med livlig snak med ukendte kolleger fra hele landet om drømme og ønsker for fremtidens pædagogprofession.
Henning Pedersen sluttede dagen med at kvittere for bidragene og ikke mindst for det engagement, som alle gik til opgaven med.
»I har taget det rigtige udgangspunkt i forhold til den opgave, I har fået her. Det er jer selv som pædagoger, og den dagligdag I står i, der har betydning for jer. Men den har også betydning for os, når vi skal arbejde videre. Jeg har hørt, at det gennemgående tema har været at holde fast i fagligheden og at blive tydeligere på, hvad vi kan som pædagoger. Samt at de krav, vi bliver stillet over for, skal give mening i det daglige. Det tager vi med os,« sagde han.