Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 16
BUPL MENER: Vi skal sikre pædagogerne i skolen nu
Det er vores faglighed, der gør fremtidens skole til noget andet, end den er i dag. Det skal vi huske, når vi skal kæmpe for vores plads i skolen.
Af: Lasse Bjerg Jørgensen hovedkasserer
Vi har i mange år arbejdet hårdt for, at pædagogerne skal skrives ind i folkeskoleloven. Den næste opgave er at sikre betingelserne for pædagogernes arbejde i skolen og opfylde lovens rammer. Det kræver, at alle pædagoger på området, TR´erne, lederne og de politisk valgte og ansatte i BUPL er på tæerne.
Opgaven går ud på at sikre pædagogstillinger i fremtidens skole og få defineret pædagogernes rolle i samspillet med lærerne. Pædagogerne i skolen er det nytænkende element i skolereformen. Det er vores faglighed, der gør fremtidens skole til noget andet, end den er i dag. Det skal vi huske, når vi skal kæmpe for vores plads i skolen. Pædagoger i samspil med lærernes faglighed er simpelt hen nødvendigt, for at skolereformen bliver en succes. Og vi har masser af gode eksempler på, hvad det betyder, når de to fagligheder arbejder tæt sammen, og summen af lærer - og pædagogkompetencerne går i plus. Men de gode intentioner står for tiden deres prøve over for den politiske virkelighed i kommunerne, hvor pengene er små. Det
betyder, at vi alle må insistere på pædagogers betydning i skolen. Vi skal få politikerne til at forstå, at der er brug for flere og ikke færre pædagoger i fremtidens skole. For børnenes skyld. Det betyder også, at der er et stort arbejde med at sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde, der skal udføres, når skoledagen er forbi. For selvom skoledagen er forlænget, er der stadig brug for et godt kvalitativt stykke pædagogisk arbejde resten af dagen. Arbejdet med at påvirke politikerne er vi i BUPL i fuld gang med lige nu, hvor kommunerne lægger deres budgetter for næste år.
Oven i arbejdet med at påvirke kommunernes budgetter er vi også i gang med at forhandle nye arbejdstidsregler for pædagoger i folkeskolen. Det aftalte vi at gøre under den sidste overenskomst med Kommunernes Landsforening i foråret.
Netop fordi vi ved, hvor betydningsfuld pædagogfagligheden er for fremtidens folkeskole, går vi først og fremmest efter at sikre beskæftigelse for pædagoger i skolen. Det er klart, at hvis vi skal ændre vores arbejdstidsregler, så skal vi have noget igen. Det er i sidste ende op til medlemmerne at vurdere, om vi får nok ud af forhandlingerne. Resultatet skal nemlig til urafstemning hos medlemmerne på området senere på efteråret. Den måske allerstørste opgave i forbindelse med skolereformen er at få aftalerne på plads på den enkelte skole. For selvom loven og en eventuel ny arbejdstidsaftale sætter en ramme, er de lokale aftaler lige så vigtige.
Pædagoger og ledere skal positionere sig på den enkelte skole og byde ind med, hvad de kan tilbyde for at løse opgaven. Vi ved, at det er en kamp, der skal kæmpes fra skole til skole, og det kræver, at alle, der har en relation inden for området, arbejder tæt sammen. Derfor har vi holdt store regionale TR- og ledermøder og mange mindre medlemsmøder. Vi vil også iværksætte en uddannelsesstrategi på skoleområdet, blandt andet med fokus på at bruge de netværk, man indgår i, som løftestang til at fortælle, hvad vi kan.
Opgaven er stor, og efteråret bliver travlt. Men det er indsatsen værd, fordi vi pædagoger har så meget at byde på i skolen.