Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 07
Skolekonflikt: BUPL trækker KL i Arbejdsretten
Hvad er konfliktramt arbejde? Det spørgsmål skal Arbejdsretten tage stilling til, efter at kommuner og BUPL ikke kunne blive enige. Svaret er dog ikke lige på trapperne.
Af: Steffen Hagemann
Op mod 1.000 pædagoger og lærere, deriblandt BUPL’s formand, Henning Pedersen, var mødt op til demonstration foran Arbejdsretten i København torsdag den 4. april. Arbejdsretten skulle tage stilling til, om pædagoger udfører konfliktramt arbejde, når de bliver sat til at passe hele skoleklasser, mens lærerne er lockoutet.
BUPL mener, at antallet af elever skal halveres i en klasse, når læreren er lockoutet, for ellers bliver pædagogen bedt om at arbejde mere end normalt, og det er det samme som at udføre konfliktramt arbejde. Modparten, som er Kommunernes Landsforening (KL), mener omvendt, at pædagoger godt må føre tilsyn med hele klasser, så længe de ikke underviser.
Arbejdsretten besluttede at udskyde sagen til den 14. maj.
Det ærgrer BUPL’s formand.
»Det er stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få en hurtigere afklaring. Og det er problematisk for de pædagoger på skolerne, som er i tvivl om, hvorvidt de påtager sig konfliktramt arbejde eller ej. De kommer til at leve med den usikkerhed, formodentlig under hele konflikten,« siger Henning Pedersen.
I ventetiden er situationen som nu, at pædagogerne skal følge de ordrer, som de får fra deres ledere.
Det kan betyde, at 2 pædagoger har ansvaret for 68 børn, som de har på Gadehaveskolen i Høje Taastrup – kommunen, hvor KL’s chefforhandler Michael Ziegler (K) er borgmester.