Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 14 Børn&Unge som e-paper
Voldsramt pædagog. »Det giver ingen mening«
Nadia Jørgensen blev i sparket og truet med kniv af en 10-årig. Erstatningsnævnet har afvist erstatning på grund af manglende politianmeldelse.
Af: Trine Vinther Larsen
Pædagog Nadia Jørgensen skal ikke alene kæmpe med generne efter et voldeligt overfald begået af en 10-årig dreng på det behandlingshjem, hvor hun i 2012 var i praktik. Hun er også ramt af en ændret praksis ved Erstatningsnævnet, der betyder, at hun ikke kan få erstatning for blandt andet tabt arbejdsfortjeneste. Erstatningsnævnet har i maj 2015 afvist hendes sag, fordi hun ikke politianmeldte drengen.
Det til trods ville hun stadig i dag ikke politianmelde drengen, der for to et halvt år siden truede hende med køkkenknive. Da hun forsøgte at lægge ham til ro på sit værelse, overfaldt han hende med spark i skridtet, befamling på brystet og slag i maven.
»Politianmeldelse giver ikke mening, når man som pædagog er ansat til at hjælpe børnene. Efter en voldelig episode vil pædagoger prøve at genopbygge relationen, og det er svært, når der ligger en politianmeldelse,« mener Nadia Jørgensen, der finder politianmeldelse helt overflødig i en sag om erstatning.
»Det burde ikke være nødvendigt, for i de her situationer skal man udfylde en masse papirer og beskrive hændelsen. Det vil give en masse tumult og utryghed for børnene, hvis politiet skal afhøre dem,« siger hun.
På Nadia Jørgensens praktiksted var det netop kutyme ikke at politianmelde.
»Børnene har udviklings- og personlighedsforstyrrelser, og det blev betragtet som en del af arbejdet, at man kunne få nogle slag. Drengen, som overfaldt mig, var i en nærmest psykotisk tilstand. Han tænkte jo ikke over konsekvenserne for mig,« siger Nadia Jørgensen, der efter overfaldet blev sygemeldt og et år forsinket i sit studie.
Hun er i dag færdiguddannet, men stadig uarbejdsdygtig og har med BUPL’s hjælp fået anerkendt sin arbejdsskade og fået godtgørelse for mén. Hun søger erstatning fra Erstatningsnævnet, fordi arbejdsgiver har afvist at dække andre erstatningsposter og ikke vil oplyse om barnets ansvarsforsikring.
Tabt arbejdsfortjeneste er af BUPL opgjort til op mod 350.000 kroner, og BUPL har nu indstævnet Erstatningsnævnet for at afvise sagen.
»Skaden skete i 2012 og burde bedømmes efter den daværende praksis, hvor pædagoger fik dispensation for kravet om politianmeldelse inden for 72 timer,« siger Stephanie Rana, advokat i BUPL.