Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 03
Fusion; LFS vil have hele butikken med over
Den storkøbenhavnske pædagogfagforening håber på den store fusion, men stiller som betingelse, at hele dagplejeområdet kommer med i enhedsforbundet
Af: Ivan Enoksen
Gør endnu et forsøg, spørg Socialpædagogernes Landsforbund og Landsforeningen for Socialpædagoger, om de ikke også vil være med i et fælles pædagogisk forbund. Det var beskeden, forbundsledelsen i BUPL for halvanden måned siden fik med sig hjem fra den 5. ordinære kongres.
SL-formand Kirsten Nissen har allerede givet svar på tiltale. Hun vil ikke - gentager - vil ikke være med. Vil LFS? Børn&Unge har spurgt Britt Petersen, formand for Landsforeningen for Socialpædagoger.
»Vi er interesserede i et udvidet samarbejde, men det, at Pædagogisk Medhjælper Forbund og BUPL arbejder hen mod en fusion, får ikke i sig selv os til at sige, at LFS også skal indgå. Det skyldes, at vi har nogle medlemsgrupper, som ikke har en umiddelbar interesse i at være med - og vi vil ikke dele LFS op. Skal vi være med, skal det være med hele butikken.«
Hvad er det for grupper, du sigter til?
»Det er medlemmerne på specialområdet, det er dagplejerne, og det er dagplejepædagogerne. Førstnævnte er ikke interesserede i en sådan snæver fusion, for nu at sige det pænt. De vil givetvis i stedet foretrække at gå til SL, fordi det er her, deres nærmeste fagfæller er. Hvad dagplejeområdet angår kunne der ske ét af to, hvis vil meldte os som fusionspartner nu. Enten ville FOA, altså vores hovedforbund, insistere på, at dagplejeområdet skulle blive i FOA, eller også ville det sætte en lavine i gang i resten af forbundet. Når vi taler om et enhedsforbund på det pædagogiske område, så inkluderer det for os også hele dagplejen.«
Kan jeg slutte mig til, at LFS i hvert fald her i første ikke kommer med i nogen fusion?
»Ja, det kan du roligt gøre.«
Og på længere sigt?
»På lokalt plan ville vi meget gerne smelte hele baduljen sammen. Det samme gælder selvfølgelig på landsplan. Derfor bekymrer udmeldingerne fra SL os også. Vi kan bare ikke finde ud af, om SL-formandens budskab er "nej, vi vil ikke være med", eller det er et "nej, vi vil ikke være med - lige nu". Vore muligheder for at blive en del af processen afhænger af, at fusionen ikke standser ved, at BUPL og PMF går sammen.«
BUPL overvejer at gå i LO. Ville det befordre tingene, hvis det skete?
»Det ville gøre mange ting nemmere. Det er der slet ikke tvivl om,« siger Britt Petersen med henvisning til de øvrige pædagogiske organisationer allerede står i LO og for nylig har etableret et branchesamarbejde, som med lidt håndelag kunne udvikles til pædagogisk fællesforbund.