Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 41
Generalforsamlinger 2001; BUPL Afdeling 1: Nej til fusion, ja til urafstemning
Medlemmerne i Afdeling 1 insisterer på en urafstemning, selvom fleste er imod fusionen
Af: Ivan Enoksen
Også blandt de omkring 150 tilstedeværende på generalforsamlingen i BUPL Afdeling 1 (Lyngby-Taarbæk, Søllerød og Gentofte) var flertallet imod en fusion med PMF. Men selv modstanderne mener, at spørgsmålet bedst afgøres ved en urafstemning. Opfattelsen er, at det er det mest demokratiske, og at man faktisk også er blevet lovet en sådan. Under alle om-stændigheder. Tilkendegivelserne faldt i to omgange. Først blev der spurgt: "Hvad vil du sige til fusionen, hvis du skulle stemme i dag?"
"Nej", svarede 84, "ja" svarede 31, og "ved ikke" lød det fra 25.
Derefter fulgte en afstemning over temaet: "Skal der trods et klart flertal imod fusionen alligevel gennemføres en urafstemning?".
"Helt sikkert, det er vi blevet lovet", blev der svaret. Stemmetallene blev ikke gjort op, men ifølge dirigenten, Per Kempff, var der et overvældende flertal bag den holdning.
Pernille Riis, formand for BUPL Afdeling 1 og selv på den fløj i en delt bestyrelse, som går ind for fusionen,
var bagefter ikke alt for skuffet.
»Vi fik en rigtig god debat med respekt for forskellighederne og plads til tvivlen. Temaerne var de velkendte: Uddannelsen, fagligheden, hvorfor ikke hellere SL (Socialpædagogernes Landsforbund, red.) og måske især: Hvorfor LO. Efter min vurdering endte mange, som hjemmefra havde besluttet sig for at sige nej, med at stemme blankt. Hvad vi gør ved det forhold, at et flertal er imod, men stort set alle ønsker en urafstemning? Ja, det diskuterer vi på vores næste bestyrelsesmøde,« siger Pernille Riis, som ellers kunne glæde sig over stort set enstemmig tilslutning til beretning og fremtidigt arbejde. Samt en engageret debat om overenskomstkravene.

Bestyrelsen, som blev udvidet fra ni til 11 medlemmer.:
Formand: Pernille Riis, genvalgt. Næstformand: John Saunders, ikke på valg. Kasserer: Gitte Snerle, nykonstitueret. Hovedbestyrelsesmedlem: John Saunders. 1. suppleant Rikke Jørgensen, ikke på valg, og 2. suppelant Pernille Riis. Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Tina Kuhn og Helle Torp, begge genvalgte. Søren Gravgaard og Christa Thestrup, begge nyvalgte. Bent Pedersen, Tove Bøgeskov og Bernfried Biron var ikke på valg.
Kongresdelegerede: John Saunders, Pernille Riis, Rikke Jørgensen, Tina Kuhn, Gitte Snerle, Bernfried Biron og Tove Bøgeskov.