Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 02
BUPL MENER: Giv pædagogerne plads og vis dem tillid
Min opfordring til os alle er, begræns hysteriet. Det er ganske få børn, der udsættes for overgreb i danske daginstitutioner. Hav tillid til de yderst professionelle pædagoger, der hver dag yder en kæmpeindsats, og som ved, hvad børn og unge har brug for.
Af: Birgitte Conradsen næstformand for BUPL
Tomas Vinterbegs nye film ’Jagten’ tordner hen over film­lærrederne i mange biografer i disse dage, og med den er pædofilidebatten atter blusset op herhjemme. Der er i de sidste par uger blevet sagt og skrevet rigtig meget om frygten for denne vel nok værste mistanke, en pædagog kan blive udsat for, og de retningslinjer, som rigtig mange daginstitutioner derfor vælger at udarbejde. De ønsker på den måde at beskytte de ansatte for at blive udsat for mistanken om at have udsat børn for det uhyrlige, som seksuelle overgreb helt klart er.
Et nyt forskningsprojekt og en undersøgelse viser, at 6 ud af 10 institutioner har udarbejdet retningslinjer for samværet med børn for at beskytte pædagogerne mod mistanke og anklager for pædofili. Nogle har endda udarbejdet særlige retningslinjer for mandlige pædagoger.
Jeg forstår godt frygten, i særdeleshed blandt de mandlige pædagoger, og jeg forstår også godt ledernes/kommunernes motivation for at beskytte medarbejderne mod disse anklager. Vi har hørt utallige skrækhistorier de seneste uger om, hvor slemt det kan gå for de mistænkte, og hvor svært og ofte umuligt det er at komme tilbage til sit fag, efter at man har været igennem et sådant forløb.
Jeg er dog meget i tvivl om, hvorvidt alle disse retningslinjer og regler faktisk forebygger de meget få overgreb, der trods alt er i daginstitutionerne. Jeg tror det ikke! Jeg tror på åbenhed og dialog i forhold til det pædagogiske arbejde. Dialog mellem pædagogerne om, hvilken faglighed og etik der er på den enkelte pædagogiske arbejdsplads. Og ikke mindst tror jeg, at en åben og tæt dialog med forældrene om, hvordan den pædagogiske praksis er i institutionen, er af afgørende betydning for forældrenes tryghed. Langt de fleste mistanker opstår på grund af usikkerhed blandt kollegerne imellem, men også ofte blandt forældre, som derfor bliver utrygge.
En åben og tæt dialog vil derfor efter min mening kunne beskytte pædagogerne for mistanke langt bedre end stramme regler og retningslinjer, som ligeledes begrænser pædagogerne i at udføre det pædagogiske arbejde og derved begrænser børnene i deres naturlige udvikling.
Vær nysgerrig, og stil spørgsmål, hvis der er noget du er usikker på, både som forælder, men også som kollega. Vi har som pædagoger pligt til at være kritiske over for vores eget arbejde, men også over for vores kolleger.
Min opfordring til os alle er, begræns hysteriet. Det er ganske få børn, der udsættes for overgreb i danske daginstitutioner. Hav tillid til de yderst professionelle pædagoger, der hver dag yder en kæmpeindsats, og som ved, hvad børn og unge behøver for at udvikle sig. Giv pædagogerne plads og vis dem tillid.