Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 27
BUPL mener: Tør Fogh skabe ligeløn?
I BUPL er der ingen tvivl om, hvad der er vigtigst. Den manglende ligeløn mellem mænd og kvinder skal undersøges, og kommissionen skal bidrage med løsningsforslag.
Af: Birgitte Conradsen - næstformand
Statsministeren har for nylig erklæret sig parat til at igangsætte et kommissionsarbejde om lønnen i den offentlige sektor. Jeg vil gerne kvittere for signalet. Regeringen har trods alt lyttet til de strejkendes ønsker. Men træerne vokser ikke ind i himlen, og som altid når Fogh efterkommer et krav fra fagbevægelsen, er der god grund til at nærlæse det, der står med småt.
Under konflikten krævede BUPL en ligelønskommission, der skulle kigge på de lønmæssige skævheder mellem kvinde- og mandedominerede fag. Hver gang en privatansat mand med samme uddannelseslængde som en pædagog stikker hundrede kroner i lommen, indkasserer pædagogen kun 74 kroner. Det er ikke rimeligt, og derfor skal det undersøges, hvor meget af denne forskel, der alene kan tilskrives det faktum, at de fleste pædagoger er kvinder.
Men Fogh kræver en lønkommission, der udover spørgsmålet om ligeløn blandt andet også skal undersøge resultatløn. Det kan undre al den stund, at der allerede er mulighed for at belønne individuelle og kollektive indsatser med resultatløn i det offentlige. Hvorom alting er, står det klart, at Fogh ønsker en nedtoning af ligelønnen, og derfor anbefaler han den bredere lønkommission.
I BUPL er der ingen tvivl om, hvad der er vigtigst. Den manglende ligeløn mellem mænd og kvinder skal undersøges, og kommissionen skal bidrage med løsningsforslag. Derfor er det også afgørende, at der følger penge med. Det nytter ikke noget at få klarlagt problemerne, hvis ikke der er politisk vilje og dermed penge til at løse dem. Det skal regeringen holdes op på.
Og så er der spørgsmålet om kommissionens deltagerkreds. BUPL's holdning er, at den optimale løsning inddrager arbejdsmarkedets parter. Den holdning vil vi vedvarende gøre opmærksom på. De slet skjulte og tomme trusler om, at en nedsættelse af en kommission forudsætter en enig fagbevægelse, understreger udelukkende, at en lønkommission med fokus på ligeløn ikke er regeringens kop te.
Der er altså stadig usikkerhed om indhold og deltagere i forhold til en kommission. BUPL følger sagen tæt, og vil lægge maksimalt pres på Fogh, så ligeløn ikke drukner i resultatløn, og vi i det hele taget sikrer mest mulig indflydelse på indholdet.
Til sidst en lille opmuntring til Fogh. En ny undersøgelse viser, at 67 procent af danskerne og sågar 51 procent af Venstres egne vælgere er med på tanken om en ligelønskommission. Danskerne ønsker altså ligelønsproblemet løst. Spørgsmålet er, om statsministeren tør igangsætte den proces, der kan bringe os i mål.