Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 16
Uro på DPU rammer pædagogerne
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) fyrer tre pædagogiske filosoffer. Deres kolleger protesterer over fyringerne, som de mener kan få negative konsekvenser i den enkelte daginstitution. Dekan Lars Qvortrup afviser kritikken.
Af: Mikke Kamp
Tre pædagogiske filosoffer på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) er varslet fyret. Det har ført til massive protester fra forskere og studerende, der har samlet underskrifter og udtrykt deres frustration i flere medier. Protesterne handler om mere, end at tre dygtige forskere mister jobbet, fortæller Thomas Aastrup Møller, der er lektor på DPU.
"Alle tre har den samme grundindgang til arbejdet. De beskæftiger sig med etisk og politisk filosofi. De tre udgør over halvdelen af DPU's forskere med en dannelsesorienteret tilgang, og dermed bliver besætningen tynd på den front," siger han.
Han ser blandt andet fyringerne som et udtryk for, at DPU's ledelse vil satse ensidigt på evidensbaseret forskning. Det går forsimplet ud på, at forskerne på baggrund af blandt andet undersøgelser og statistik fremlægger den bedst kvalificerede viden, de har på et givent tidspunkt.
"Det evidensbaserede har været et mantra de seneste par år, mens det dannelsesorienterede har været det i 2000 år. Det er fint, at der kommer nye strømninger, men det betyder ikke, at det gamle skal smides ud med badevandet. Vi befinder os i et videnskabeligt miljø, hvor det dannelsesorienterede må kæmpe for sit liv," siger Thomas Aastrup Møller.

Skal ikke tænke selv. Den evidensbaserede dominans kan få direkte konsekvenser i den enkelte daginstitution, mener lektoren.
"Det vil gå ud over den pædagogiske frihed, hvis man hele tiden kun ser på den seneste evidensbaserede viden. Så vil delvis evidensbaserede metoder som LP-modellen og læringsstile rejse rundt og dominere pæda­gogikken i Danmark. Pædagogerne vil ikke skulle tænke så meget selv, men snarere få hverdagen til at passe ind i de færdige metoder, som ikke er tilpasset en dansk pædagogisk hverdag," siger han og opfordrer til, at man holder fast i den dannelses­orienterede tilgang, der har rødder i blandt andet dansk kulturhistorie.
Dekan på DPU, Lars Qvortrup, afviser, at de tre medarbejdere er varslet fyret på grund af deres syn på forskningen.
"De er udelukkende varslet fyret af økonomiske årsager. Vi har været gennem en fusion, som har kostet penge, derfor skal vi forbedre vores økonomiske resultat. Det er ikke et udtryk for, at vi vil nedprioritere noget. Den dannelsesorienterede tilgang er overordentlig vigtig. Det er helt afgørende, at vi hele tiden reflekterer over værdigrundlag og beskæftiger os med dannelse. Jeg har selv arbejdet meget med dannelse," siger Lars Qvortrup.
Ved at reagere nu begrænser ledelsen på DPU antallet af fyringer, fortæller dekanen.
"Vi afskediger ti personer fra det teknisk administrative personale og reducerer den filosofiske/idehistoriske enhed med tre forskere, men vi fjerner ikke uddannelsen. Vi bevarer den faglige bredde på denne måde. Hvis vi lod være med at reagere nu, ville vi være nødt til at afskedige flere til næste år, for så ville underskuddet vokse betragteligt. Det er ligesom et dige: Et lille hul kan hurtigt vokse sig meget større," siger han.

BUPL beklager. Allan Bauman, medlem af BUPL's forretningsudvalg og ansvarlig for forskning, beklager nedskæringerne på den pædagogiske forskning.
"Det er dybt bekymrende og problematisk, at man skærer ned nu. Der er tværtimod behov for meget mere forskning på området. Det meste forskning koncentrerer sig i dag om barnelivet, og det er også interessant, men der mangler i høj grad forskning med fokus på pædagogernes opgaver," siger han og understreger, at det er baggrunden for, at BUPL nu selv støtter uafhængig forskning. Det sker i forbindelse med BUPL's hamskifte fra at være en traditionel kampgearet fagforening til at være en professionsforening med fokus på pædagogikken og dens vilkår.BUPL STØTTER FORSKNING
BUPL søsatte sin egen forskningspulje på en kongres i 2006. Her afsatte man 20 millioner kroner til forskningsprojekter i to år. På kongressen i 2008 blev forskningspuljen gjort permanent. Der blev afsat 22,4 millioner kroner til forskning på det pædagogiske område fra 2009 til 2011.
Formålet med forskningspuljen er formuleret sådan her på bupl.dk (se under pædagogik, udvikling og forskning):
'Formålet med forskningssatsningen er, at BUPL markerer og etablerer sig som en varig og markant interessent i det pædagogiske forskningsfelt. Pædagoger har krav på ny og relevant viden om pædagogisk arbejde og pædagogprofessionen. Derudover er pædagogisk viden en afgørende faktor for at styrke pædagogernes faglighed og kvalificere det pædagogiske arbejde. Samtidig aftvinger det respekt, at pædagoger kan formidle, hvad de ved, kan og gør.'