Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 26
Nyt fra A-kassen; Velkommen til de nye medlemmer
Hvert år sker det at sommeren kommer, og hvert år har BUPL-A den glæde at kunne byde en stor del af de nyuddannede pædagoger velkommen i vores a-kasse.
Af: Anni Moltke
Tidligere var det en selvfølgelighed, at de studerende, der afsluttede en pædagoguddannelse blev medlemmer enten hos os eller hos Socialpædagogernes a-kasse, alt efter hvilket område man nu ønskede at arbejde inden for.
Så naturligt er dette ikke længere, fordi der nu er flere a-kasser, der med reklamer bejler til de kommende medlemmer. Det er ikke altid, disse reklamer fortæller hele sandheden om, hvad det koster at være medlem. Prisen er selvfølgelig afhængig af, hvad man ønsker at være omfattet af.
BUPL-A hører til blandt de billigste a-kasser, og hvis vi sammenlignes med a-kasser, der ligesom os har et lokalkontor i hvert amt, så er vi den billigste.
Grundlæggende er a-kasseregler ens i alle kasser, fordi det er staten, der udsteder retningslinjerne. Selve forsikringsbidraget er i øjeblikket på kr. 249 om måneden for en fuldtidsforsikring og kr. 166 for en deltidsforsikring. Dette bidrag er også ens i alle a-kasser, fordi beløbet opkræves til staten.
Hvis man ønsker at have mulighed for at gå på efterløn, så skal man også betale et bidrag hertil. Dette bidrag er også ens i alle a-kasser og er i øjeblikket kr. 363 for et fuldtidsforsikret medlem og kr. 242 for et deltidsforsikret medlem.
Forskellen i priserne i de forskellige a-kasser er alene det bidrag, der betales til a-kassens administration. Her i BUPL-A koster det kr. 70 om måneden, og det har det gjort i en del år.

Sådan bliver du medlem. Hvis du ikke allerede er blevet medlem hos os, kan du blive det ved at indsende en optagelsesblanket. Ligger du ikke inde med en optagelsesblanket, kan du hente den på vores hjemmeside
www.bupl.dk/a-kassen. Eller du kan ringe til det lokale a-kassekontor eller til medlemsafdelingen på hovedkontoret i København.
Du skal udfylde blanketten og sende den til BUPL, Blegdamsvej 124, 2100 København.
Der er imidlertid en tidsfrist på 14 dage, efter du har bestået din eksamen, som du skal overholde, hvis du gerne vil optages og få rettigheder som nyuddannet.
Er du allerede medlem af en anden a-kasse, skal du henvende dig til denne og bede om en overflytningsblanket. Også her er der en tidsfrist på 14 dage efter din beståede eksamen.
Overholder du ikke fristen, kan du kun blive medlem, når du er begyndt at arbejde, og så mister du de rettigheder, som du kan opnå i kraft af din afsluttede uddannelse. Og du vil tidligst have ret til dagpenge efter et års arbejde.

Hvad får du for pengene? Når du bliver optaget som nyuddannet, får du nogle særlige dimittendrettigheder. Det betyder, at du kan modtage dagpenge en måned efter afslutningen af uddannelsen.
Hvis du er medlem af en anden a-kassen og har været det i mindst et år, vil du efter en overflytning til os opnå ret til dagpenge umiddelbart efter uddannelsens afslutning.
Da a-kasselovgivningen bygger på et forsikringsprincip, er der derfor også nogle spilleregler, der skal overholdes.
En af disse regler er, at man skal være ledig og til rådighed for arbejdsmarkedet. Det viser man i første omgang ved at tilmelde sig Arbejdsformidlingen (AF).
Du kan møde personligt frem på AF, hvor du får udleveret et dagpengekort og en ledighedserklæring, eller du kan tilmelde dig via nettet www.jobnet.dk. Vælger du at tilmelde dig digitalt, så kan du hente ledighedserklæring og dagpengekort på vores hjemmeside www.bupl.dk/a-kassen. Inden for en måned efter din tilmelding skal du lægge dine oplysninger om uddannelse, erhvervserfaring, kvalifikationer og personlige kompetencer ind i AF’s elektroniske jobbank www.jobnet.dk. Du kan få hjælp til dette enten på AF eller hos os i a-kassen.

Det kan du få i dagpenge. Når du har udfyldt din ledighedserklæring, skal du sende den til det lokale a-kassekontor (se adresserne på BUPL-A’s hjemmeside). Dagpengekortet skal du også udfylde og sende til det lokale a-kassekontor, men det skal du først, når dagpengeperioden slutter. Det gør den
altid den næstsidste søndag i måneden.
Den første dagpengeudbetaling vil derfor være afhængig af, hvornår din dagpengeret indtræder, og hvornår perioden slutter.
Har du valgt at blive fuldtidsforsikret, vil du for hver uge kunne modtage dagpenge i 5 dage a kr. 511 = kr. 2555 før skat.
Har du derimod valgt at blive deltidsforsikret, fordi du ikke ønsker at arbejde mere end 30 timer om ugen, vil du for hver uge kunne modtage 5 x kr. 340 = kr. 1700 før skat.

I arbejde. Når du kommer i arbejde og ikke længere skal modtage dagpenge, skal du afmelde dig på AF. Dette kan ske både telefonisk og digitalt. Hvis du efterfølgende igen skulle få brug for dagpenge, skal du igen huske at melde dig ledig på AF.
Hvis du begynder at arbejde i et deltidsjob og ønsker at modtage supplerende dagpenge, skal du have en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver. Frigørelsesattesten giver dig ret til at opsige dit job fra dag til dag, i det tilfælde at du skulle blive anvist et arbejde med et højere timetal.
A-kassen skal modtage frigørelsesattesten senest 10 hverdage efter, du er påbegyndt jobbet. Modtager vi attesten senere, vil du først have ret til supplerende dagpenge fra modtagelsesdagen.
Når du modtager supplerende dagpenge, betragtes du som ledig, og det betyder, at du selv skal forsøge at forbedre din situatiuon ved at søge fuldtidsarbejde.

Vikararbejde. Arbejder du som timelønnet vikar, og din ansættelse varer ud over en måned, vil du også skulle have en frigørelsesattest, fordi du efter en måneds ansættelse skal overgå til månedsløn. Du vil samtidig blive omfattet af et opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver på en måned, og derfor er det nødvendigt med en frigørelsesattest eller et ansættelsesbrev, hvor der står, at du kan opsige dit arbejde fra dag til dag.

Ferie. Hver år bliver en del af vore nyuddannede pædagoger skuffede over ikke at kunne modtage feriedagpenge i det omfang, som de havde forventet.
Et af de spørgsmål, som vi får i a-kassen, er, "jeg har da ret til at holde ferie i 5 uger, hvordan har I tænkt jer det, når jeg ikke kan få feriedagpenge fra jer."
Det er rigtigt, at man ifølge ferieloven har ret til at være væk fra sin arbejdsplads i 5 uger om året på grund af ferie. Ferieloven indeholder også regler for, hvor mange feriedage man optjener hos en arbejdsgiver, og hvordan disse dage finansieres. Men ferieloven indeholder ikke regler for finansiering af ferie, der ikke er optjent hos en arbejdsgiver.
For at sikre nyuddannede en vis ret til dette, er der i Arbejdsløshedsloven fastsat regler herfor. Disse regler giver ret til at holde et antal feriedage i indeværende og følgende ferieår.
For dimittender fra juni 2003 er der mulighed for at holde 15 feriedage med feriedagpenge i indeværende
ferieår og 15 dage med feriedagpenge i det følgende ferieår.
Men da arbejdsløshedsforsikringen kun dækker for tab, betyder det, at man skal holde egen optjent ferie, før man kan modtage feriedagpenge. I praksis betyder det, at den ferie, du har optjent i den lønnede praktikperiode fra 1. august-31.december 2002, skal holdes, før du kan modtage feriedagpenge fra a-kassen.
Såfremt du kun har arbejdet i den lønnede praktikperiode vil du have optjent 12 feriedage og derfor have ret til tre dage med feriedagpenge fra a-kassen.

Kontakt til a-kassen. I BUPL-A har vi valgt at have et a-kassekontor i hvert amt, fordi vi håber at kunne give en bedre service og have et bedre kendskab både til det enkelte medlem og de arbejdsforhold, der arbejdes under.
Du er altid velkommen til at kontakte os. Du kan finde adresserne på vores hjemmeside og i Børn&Unge.
BUPL-A finder det vigtigt, at vi yder en god service over for vore medlemmer, og vi arbejder hele tiden på at forbedre denne.
Vi er naturligvis omfattet af en lovgivning, som vi skal rette os efter. Det kan betyde, at du måske synes, at vore afgørelser er urimelige. Du har så altid mulighed for at få disse prøvet ved en højere instans, nemlig Arbejdsdirektoratet.
Vi vil være åbne for gode råd, der kan være med til at sikre, at vi som a-kasse kan leve op til de forventninger, du måske har til en a-kasse.
Til lykke med eksamen og velkommen i BUPL-A.