Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 40
Børn og Unge Fonden; Reddet af hussalg
De accelererede huspriser i hovedstaden redder Børn & Unge Fonden fra endnu et katastrofalt underskud. Fonden har nemlig solgt tre institutioner til Frederiksberg Kommune med kæmpefortjeneste. Hvad penge skal bruges til, vil fondens formand dog ikke sige noget om
Af: Steffen Hagemann
På sin vis har de sidste 12 måneder været miserable for Børn & Unge Fonden, der for seks år siden slog sig stort op med daginstitutionen Dronning Olga, hvor der var web-kamera på stuerne, madordning til forældrene og busafhentning af børnene om morgenen. På bare et år er Børn & Unge Fonden nemlig røget helt ud af børnepasning i Danmark.
Først opsagde Frederiksberg Kommune alle aftaler med fonden og besluttede sig for selv at drive institutionerne. Senest har Kalundborg Kommune og fonden opgivet at forhandle sig frem til en aftale for den udliciterede daginstitution Klosterdalen, så fra årsskiftet skal den også drives af kommunen.
Men derouten som børnepasser er måske i sidste ende det, der redder fondens liv. For samtidig med at Frederiksberg Kommune besluttede sig for selv at drive fondens tre institutioner, købte man også de tre ejendomme af Børn & Unge Fonden. Og det har pustet økonomisk liv i fonden, der allerede i 2001 var i store økonomiske vanskeligheder med et underskud på 1,6 millioner.
Også i 2002 har fonden underskud på selve driften. Det er vokset til 2,1 millioner kroner. Men her er det så, at Frederiksberg Kommune træder hjælpende til. Kommunen køber nemlig ejendommen, som rummer daginstitutionen Dronning Olga, og det salg giver Børn & Unge Fonden en gevinst på knap 3,5 millioner kroner.
Så takket være ejendomssalget kan fonden nu notere sig et overskud før skat på næsten 1,2 millioner kroner. Det skal også lige nævnes, at fonden har en ekstraordinær indtægt på 250.000 kroner fra BUPL, der i en faglig voldgift blev idømt den store bod for at være medvidende og medvirkende til tre pædagogers overenskomststridige arbejdsnedlæggelse på institutionen Klosterdalen i Kalundborg.
Rent økonomisk tegner fremtiden lys for Børn & Unge Fonden, for i 2003 kommer indtægterne fra fondens to andre Frederiksberg-ejendomme til at slå igennem på regnskabet. Ejendommen på Frydendalsvej har kommunen ifølge fondens regnskab for 2002 købt for 12 millioner kroner. To år før var ejendommen vurderet til 6,8 millioner kroner, hvilket måske siger noget om, hvor eksplosivt huspriserne i hovedstaden stiger. Ejendommen på Bülowsvej har kommunen købt for fem millioner kroner, 1,9 millioner kroner mere end vurderingen for to år siden.
Johnny Wetterstein Hansen, formand for Børn & Unge Fonden, konstaterer da også, at fonden nu har masser af penge.
Hvad skal I bruge pengene til?
"Det har man ikke taget stilling til i Børn & Unge Fonden," siger Johnny Wetterstein Hansen.
Men I har kun ejendommen i Karise tilbage nu?
Fonden ejer en ejendom i Karise, der har stået tom i omkring to år. Den har været lejet ud til en kostskole, som gik konkurs.
"Det vil jeg ikke udtale mig om."
Har I købt nyt?
"Det vil jeg ikke udtale mig om."
Har I planer om at drive nye daginstitutioner i Danmark?
"Det vil jeg ikke udtale mig om."
Hvad vil du så udtale dig om?
"Jamen, jeg svarer, så godt jeg kan," siger Johnny Wetterstein Hansen.
Er du skuffet over jeres arbejde med at drive daginstitutioner?
"Nej, det synes jeg ikke. Det her har der været noget pioner over. Vi har rent faktisk vist, at man kunne gøre mange andre ting, end traditionelle daginstitutioner plejer at stå for. Kerneydelsen, det at passe børn, synes jeg faktisk, vi har gjort smaddergodt, og vi har også gjort det bedre end de kommunale daginstitutioner," fastslår Johnny Wetterstein Hansen.
Men I har også været dyrere.
"Naaj, det mener jeg ikke, vi har været. "
I har alle steder haft udestående med kommunen omkring driften af institutionerne, fordi I har brugt flere penge.
I regnskabet for 2001 anfører Børn & Unge Fonden at have 2,2 millioner kroner til gode fra de daginstitutioner, fonden driver.
"Vi har med vilje valgt at lægge en høj kvalitet i daginstitutionerne, således at der ikke var nogen, der kunne komme og sige, at man havde en dårlig normering eller sådan noget. Så på den måde har vi lagt normeringerne højere i vores institutioner, end man har set i kommunale daginstitutioner."
Men derfor har I jo også været dyrere i drift; ikke for kommunen, men for Børn & Unge Fonden har det været dyrere at drive de enkelte institutioner.
"Øh, det kommer an på, om man ser det over hele spektret. For hvis vi formår at tjene penge et andet sted og samtidig lave for forældre og personale en høj kvalitet, så synes vi, det er fornuftigt."
Men nu har I faktisk kun tjent penge på at ryge ud af daginstitutionsdrift indtil nu.
"Hmmm..."
Det er jo det, der redder jeres regnskab for 2002.
"Du kan tolke det regnskab, som du selv vil, men altså, ellers havde vi gjort det på andre måder."
Men I havde også underskud i 2001. Et underskud på 1,6 millioner kroner.
"Øh, det kommer an på, hvordan du ser regnskabet. Hvis du kigger på drift og likviditet, så har vi overskud sidste år, og her i år får vi også et overskud, sandsynligvis," anfører Johnny Wetterstein Hansen. Men det overskud skyldes altså udelukkende salget af ejendomme.
I øvrigt har fonden slet ikke fået udbetalt pengene for salget af Dronning Olga endnu. Frederiksberg Kommune har sat pengene for købet af fondens tre ejendomme ind på en spærret konto, fordi parterne ikke er enige om, hvem der skylder hvem penge. Børn & Unge Fonden mener således ifølge sit regnskab for 2001 at have 1.847.143 kroner til gode for driften af institutionerne Dronning Olga og Frydendal. Omvendt mener Frederiksberg Kommune, at det faktisk er fonden, der skylder kommunen 847.931 kroner. Der er langt mellem parterne, og indtil nu er de kun blevet enige om, at der ikke bliver udbetalt penge til Børn & Unge Fonden, før man er enige om, hvem der skylder hvor meget.