Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 15
Overenskomst: BUPL har kravene klar
Reallønnen skal sikres, der skal kæmpes for ligeløn, bedre vilkår for kompetenceudvikling og tryghed i ansættelsen. Sådan lyder kravene til OK 2013.
Af: Steffen Hagemann
Bedre vilkår og styrket faglighed. Så kort og kontant kan BUPL’s formand, Henning Pedersen, opsummere forbundets krav til de forestående overenskomstforhandlinger.
BUPL’s hovedbestyrelse er netop blevet enig om de krav, som BUPL vil forsøge at få indfriet, når parterne sætter sig til forhandlingsbordet i de mørke vintermåneder.
Især skal der satses på tre hovedområder: Sikring af pædagogernes realløn, bedre vilkår for kompetenceudvikling og faglig udvikling samt tryghed og fleksibilitet for den enkelte.

Snæver ramme. Men Henning Pedersen har ingen forventninger om, at det bliver let at få kravene igennem.
»Vi kommer til at forhandle inden for en økonomisk snæver ramme,« siger han.
Sagt med andre ord: Der er ikke mange penge at forhandle om. Men arbejdsgiveren kommer ikke kun med ønsket om at dæmpe lønstigningerne. Kommunernes Landsforening (KL), som BUPL forhandler overenskomst med, har nemlig skærpet sin arbejdsgiverprofil, vurderer Henning Pedersen.
»Så det bliver hårde forhandlinger. Vi møder allerede på forhånd modstand. Vi kan forudse nogle konfrontationer på punkter, som ikke kun er spørgsmålet om lønrammen, men også på emner, der angår tillidsrepræsentanten, medarbejderindflydelse og kompetenceudvikling. Det er en meget skærpet profil i forhold til, hvad vi har set tidligere,« siger Henning Pedersen.
På YouTube kan man se direktør i KL Sine Sunesen fortælle om KL’s langsigtede mål. Der lægger hun blandt andet op til mere fleksible arbejdstidsregler. Hun kridter også banen op til et opgør med MED-systemet og tillidsmandsbeskyttelsen.
Se selv på kortlink.dk/bd2n

Uddrag af BUPL’s krav til OK 2013
Løn
• Sikring af reallønnen for alle.
• Videreførelse af reguleringsordningen, der sikrer, at lønnen på det private og offentlige arbejdsmarkedet følges ad.
• Særlige lønforbedringer til pædagoger og andre grupper, der er ramt af uligeløn.

Kompetenceudvikling
• Ret til videreuddannelse.
• Uddannelsesfond for pæda­goger.
• Indgåelse af aftale om udvikling af faglighed og kvalitet (kravet skal skabe forudsætning for, at der lokalt kan etableres partnerskaber, der involverer pædagoger, forældre, lokale politikere og forvaltninger med det formål at fremme udvikling af faglighed og kvalitet).

Beskæftigelse, tryghed og fleksibilitet:
• Pædagoger har ret til ansættelse på fuld tid.
• Bedre vilkår i forbindelse med opsigelse og afsked.
• Forbedring af mulighederne for, at seniorerne kan forblive på arbejdsmarkedet.