Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2019 Nr.: 02 Børn&Unge som e-paper
Friluftscertificering inspirerede til nye læringsrum
Da Børnehuset Udeliv ville profilere deres naturfokus med en friluftscertificering, fik de også inspiration til nye læringsrum. Institutionen er netop blevet recertificeret, fortæller pædagog Mette Hansen.
Af: Trine Vinther Larsen
Det ville vi
Da pædagog Mette Hansen fra Børnehuset Udeliv i Sønderjylland kom tilbage fra et motorikkursus, var det med begejstring og lyst til meget mere motorisk bevægelse med børnene – og helst udendørs. Hele institutionen var med på at intensivere det naturfokus, som de allerede havde, og de gik i gang med en etårig proces med kurser og vejledning, som skulle ende med en friluftscertificering. Huset skiftede også navn fra ’idræts- og naturbørnehuset’ til ’Børnehuset Udeliv’, som var mere i overensstemmelse med de læringsmiljøer, som institutionen ville skabe for børnene.

Sådan gjorde vi
Friluftscertificeringen blev faciliteret af Skovskolen under Københavns Universitet i sam­arbejde med Vends Motorik- og Naturskole. Hele personalegruppen deltog i fire kurser, ét for hver årstid. Undervisningen foregik i naturen og i institutionens egne rammer, hvor en motorik- og naturvejleder kom ud og lærte alle at tænde et godt bål, binde knob og sætte et samertelt (Lavvu) op. Fokus på kurset var altid at tænke i at bruge naturen. I Udeliv læser de ikke længere bøger om at lave snobrød – de går ud med børnene og laver snobrød. Institutionen er lige blevet re-certificeret, og det har givet nye input til udendørslivet.

Det har vi lært
Efter vi er kommet mere udenfor, er det som om, vi har fået nye læringsrum for børnene. Før havde vi en skovdag om ugen, nu har vi hele skovuger hver fjerde uge. Vi har fået shelter, og storegruppen har fået en træhytte som deres grupperum. Alle har også lært at bruge vores legeplads bedre og naturen mere fantasifuldt. Har vi tre kævler liggende, kan børnene hurtigt finde på at sætte dem sammen til en vippe eller en motorcykel. Især har vi lært at holde igen med styringen og lade børnene gå forrest i legen. Vi ser dem finde biller og nærstudere bark. De inspirerer hinanden, så snart de får frirum til det.

Vores råd
● Lad børnene tage teten på jeres tur i naturen. Så
får fantasien frit spil.

● Hele personalegruppen skal med i processen, så værdierne kan slå rødder
i hele huset.

● Profilér jer overfor forældre som naturinstitution. De er glade, når deres børn
kommer hjem med pinde frem for perleplader.

Om projektet
Friluftscertificering er udbudt af Skovskolen, Københavns Universitet, i samarbejde med Vends Motorik- og Naturskole. Børnehuset Udeliv i Sønderjylland var den første daginstitution, som her blev friluftscertificeret (i 2015), og den blev i sommeren 2018 re-certificeret. Den første certificering består i personalets deltagelse i fire kursusdage fordelt over hele året, så man lærer om årstidernes indvirken på naturen. Undervisningen foregår på institutionens matrikel for at implementere den nye viden bedst muligt, der hvor den skal bruges.
Se mere på skovskolen.ku.dk – direkte link: kortlink.dk/vu34