Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 14
Efterløn. Bliv opdateret på efterlønnen
hjælp at hente på en række lokale møder, som BUPL og PBU holder i løbet af efteråret. PBU’s møder er for alle over 55 år, mens BUPL’s møder – i denne omgang - er specielt tilrettelagt for medlemmer, der er født mellem 1. august 1953 og 31. december 1954.
Af:
Reglerne om efterløn er ret komplicerede, og der gælder forskellige regler, afhængigt af hvornår man er født. Det er derfor en god idé at orientere sig grundigt om de regler, der gælder for én selv.

Den fleksible efterløn
Efterlønsordningen er fleksibel. Det betyder, at du kan trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensions­alderen, fordi det er tilladt at arbejde ubegrænset som lønmodtager. Til gengæld sker der en delvis modregning i den efterløn, du får imens.
Men selvom man får modregning i efterlønnen på grund af arbejde, eller man helt udskyder den efterløn, man har ret til, kan det ofte betale sig på længere sigt.
Hvis du arbejder længere, end du behøver:
• Kan du optjene de timer, der giver dig ret til efterløn på højeste dagpengesats.
• Kan fradraget i efterlønnen, som du ellers skulle have betalt på grund af din pensionsopsparing, måske blive mindre.
• Kan du øge dine muligheder for at få den skattefri præmie (på pensionstidspunktet), som man kan få for at vente med at gå på efterløn.
De særlige rettigheder forudsætter, at du har fået et efterlønsbevis. Det er her din 'karriere' som arbejdende eller ikke-arbejdende 'efterlønsborger' begynder. Det er her, dine rettigheder bliver slået fast og forankret.

BUPL’s efterlønsmøder:
Møderne holdes lokalt og er i denne omgang målrettet medlemmer, der er født 1. august 1953 til 31. december 1954. Læs mere om møderne på den lokale BUPL-afdelings hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig: bupl.dk/fagforeninger

Nordjylland
12. november 2013 18.30 – 20.30
BUPL, Niels Jernes Vej 8 B, 9220 Aalborg Øst

Fyn
26. november 2013 19.00 – 21.00
Kulturmaskinen, Farvergården 7, 5000 Odense C

Sydjylland
11. september 2013 18.30 - 21.00
BUPL, Gejlhavegård 14B, 6000 Kolding

Århus/Østjylland
10. oktober 2013 18.00 – 20.00
BUPL, Mindegade 12,, 8000 Aarhus

Midtvestjylland
3. oktober 2013 19.00 – 21.00
Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, Sports Allé 6, 7480 Vildbjerg

Midtsjælland
30. oktober 2013 19.00 – 21.00
BUPL, Nykobbelvej 1, 4200 Slagelse

Sydøst
6. november 2013 19.00 – 21.00
Hollænderhavens Forsamlingshus, Fuglebakken 3, 4760 Vordingborg

Hovedstaden
11. november 2013 17.30 – 20.00
Kedelhallen, Nyelandsvej 75 A, 2000 Frederiksberg

Bornholm
Afventer dato

I Storkøbenhavn og Nordsjælland er der afholdt møder for målgruppen (medlemmer, der er født mellem 1/8-1953 og 31/12-1954) i foråret 2013.