Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 07
OK 05; OK-løsning med plads til forskelligheder
Trods omvendt forhandlingsmodel er KTO kommet ud af overenskomstforhandlingerne med hovedet opad
Af: Ivan Enoksen
Det går galt, sagde arbejdsmarkedsforskere, da den såkaldt omvendte forhandlingsmodel blev lanceret. Men det tyder ikke ret meget på, at det gør, efter at det lørdag den 19. februar lykkedes at få de sidste brikker til at falde på plads til et fuldgyldigt KTO-forlig. Når dertil lægges, at stort set alle organisationer i KTO-fællesskabet hver for sig har fundet ud af det med deres arbejdsgivermodpart, tegner den omvendte forhandlingsmodel tværtimod til at ende som en betydelig succes.
KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte) har denne gang taget sig af mindre end tidligere, mens meget mere - blandt andet den konkrete udformning af rammerne om den lokale løndannelse - har været overladt til faggruppernes egne forhandlinger.
Det i øvrigt tilsigtede resultat er blevet, at det kommunale arbejdsmarked de kommende år vil være præget af større diversitet. Rækkende fra HK'erne, som vil bruge flere midler på den lokale løndannelse, over BUPL, som skruer op for forbruget til ledergruppen og ned for forbruget til de menige pædagoger, til Danmarks Lærerforening, som ikke vil bruge én ekstra krone til lokal løndannelse.
Det, der hen over natten mellem 10. og 11. februar foregik i Kommunernes Landsforenings glaskube af et domicil i Weidekampsgade på Islands Brygge, var, at forhandlerne føjede et femte delforlig til de fire, de i forvejen var kommet i hus med.
Hovedelementerne i dette sidste delforlig er lige store procentuelle lønforhøjelser til alle, en aftale om at videreføre reguleringsordningen, som sikrer kommunalt ansatte en nogenlunde parallel lønudvikling med deres privatansatte kolleger, samt diverse tryghedsskabende foranstaltninger i anledning af den forestående kommunalreform.
De to førstnævnte elementer var hurtigt afhandlede, som det hedder på OK-dansk. Tid tog det derimod at finde hinanden i forhandlingerne om de ansattes tryghed, når kommunerne i stor stil slår sig sammen 1. januar 2007.
Først ud på morgenen var dealen på plads. En deal, som giver gode, solide løngarantier, men som ikke i det omfang, KTO havde ønsket sig, garanterer sikkerhed i jobbet. Parterne er dog enige om at anbefale kommunerne, at de i videst muligt omfang benytter sig af naturlig afgang, hvis der skal skæres i bemandingen.

Glad mand. Efter et powernap på er par timer var de to hovedforhandlere, borgmester Kjeld Hansen (S) fra arbejdsgiverne og KTO-formand Dennis Kristensen, klar til at udlægge teksten for den forsamlede danske verdenspresse.
Kjeld Hansen lod, trods randene under øjnene, til at være en glad mand.
"I betragtning af, at forhandlingerne har været ført på en ny måde, at forhandlerne på begge sider at bordet ikke har prøvet det før, at vi ikke just har svømmet rundt i penge, og at der har været en kommunalreform med i spillet, er det gået forbløffende godt," sagde arbejdsgivernes førstemand.
Dennis Kristensen var - lød det til - en lille smule mere forbeholden.
"Resultatet er tilfredsstillende for os. Om det også er godt nok for vores medlemmer, det må tiden vise. Vi ville gerne have været længere med en jobgaranti, end vi er kommet, men jeg synes, det er et vigtigt signal, at arbejdsgiverne står bag opfordringen til kommunerne om at benytte sig af naturlig afgang, hvis det kommer dertil."
Kjeld Hansen svarede, at kommunernes problem ikke bliver at skaffe sig af med medarbejdere, men at fastholde dem, og at en heldig gennemførelse af kommunalreformen beror på, at medarbejderne, som kan kaldte den offentlige sektors vigtigste ressource, bidrager positivt.
BUPL's hovedbestyrelse har på et ekstraordinært møde 20. februar enstemmigt godkendt KTO-forliget.