Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 05
Socialt ansvar: Børnehave byder gældsramte indenfor
Daginstitutionen Kongelyset i Slagelse har indledt et utraditionelt projekt: Hver tirsdag tilbyder frivillige gratis gældsrådgivning i institutionen.
Af: Mikkel Prytz
Kom ned i børnehaven og få en snak om dine økonomiske problemer. Sådan lyder tilbuddet i Slagelse, hvor Daginstitutionen Kongelyset har åbnet en gældsrådgivning.
Når dagen er ved at slutte for børnehave- og vuggestuebørn, åbner den gratis gælds­rådgivning i institutionens mødelokaler. Og det er en mulighed, som borgerne i området indtil videre har taget godt imod.
Da Børn&Unge taler med leder af Kongelyset Claus Eskildsen, har gældsrådgivningen kun eksisteret i få uger, men den har allerede fået otte henvendelser fra folk med ondt i privatøkonomien.
»Det er gået overraskende godt. Vi har hurtigt besluttet at udvide åbningstiden med en time, og det har heller ikke været svært at finde frivillige til arbejdet,« siger Claus Eskildsen.

Den rette side af bordet. Gældsrådgivningen på Kongelyset råder over seks frivillige medarbejdere, heriblandt en jurist, en socialrådgiver og flere bank- eller økonomiuddannede.
»Vores jurist er forholdsvist nyuddannet og er uden arbejde, men havde lyst til at lægge nogle kræfter her. Vi har også en selvstændig revisor, en bankrådgiver på efterløn, en nyuddannet socialrådgiver i 50’erne, som har arbejdet med misbrugere tidligere, og en pantefoged, som hellere vil arbejde på den her side af bordet, som hun udtrykker det,« siger Claus Eskildsen.
Han forklarer, at folk kommer til gældsrådgivningen med alle mulige problemer.
»Nogle kommer med bæreposer fulde af uåbnede rudekuverter. Andre er på vej ud i en skilsmisse eller har taget dyre forbrugslån og er kommet til at sætte sig så hårdt i det, at det går ud over både børn og voksne. De kommer her for at få overblik over deres økonomi og eventuelt få hjælp til at søge om gældssanering,« siger institutionslederen.

Socialt ansvar. Kongelyset er en selvejende institution under den kirkelige organisation KFUM’s Sociale Arbejde, hvor Claus Eskildsen er hovedbestyrelsesmedlem.
Tilhørsforholdet betyder, at institutionen har et socialt ansvar for lokalområdet.
»Jeg ved godt, at andre institutioner også gerne vil tage et ansvar og gør det. Forskellen er, at vi siger det højt: Vi har et socialt ansvar,« siger Claus Eskildsen.
Derfor passer gældsrådgivningen også godt inden for daginstitutionens rammer, mener han.
»Som institution skal vi ikke bare være her for børnenes skyld, men også for lokal­samfundets og forældrenes. Gør vi et godt stykke arbejde for lokalsamfundet, så har børnene det også godt. Giv ungerne gode vilkår at vokse op i og gode mennesker at omgås, så vokser de op og bliver gode og hele mennesker, og så bliver der færre besøgende på de sociale caféer senere hen,« lyder hans overbevisning.

De dårligste betalere. Kreditoplysningsvirksomheden Experian bestyrer RKI-registeret over dårlige betalere, hvor netop Slagelse er placeret på en lidet misundelsesværdig tredjeplads blandt landets kommuner. Og selvom Daginstitutionen Kongelyset findes i et hjørne af kommunen, hvor forældrenes privatøkonomi hænger bedre sammen, har den også børn fra gælds­plagede familier.
»Vi har familier, som kæmper en hård kamp for at få dagligdagen til at hænge sammen. Vi ser det til børnefødselsdage, hvor nogle forældre kommer med store kagemænd fra bageren, mens andre vælger en noget billigere løsning. Børnene ved ikke selv, at de kommer fra en familie med ringe kår, men vi andre kan godt fornemme, at bukserne er slidte og beskidte og trænger til at blive skiftet ud. Det kan også vise sig at påvirke børnene på sigt,« siger Claus Eskildsen.
Han håber, at en gældsrådgivning blandt børnetegninger, legetøj og flyverdragter vil tiltrække de mennesker, der har brug for hjælp, men har svært ved at henvende sig på en social café.
»Og vi bruger kun mødelokalerne om formiddagen, så her er god plads til andre aktiviteter om eftermiddagen,« siger lederen.

FLERE BØRN SÆTTES PÅ GADEN
I en nyligt udgivet rapport har Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) undersøgt familier, der bliver sat på gaden. Undersøgelsen viser en stor stigning i antallet af børn, der bliver berørt af udsættelserne. I 2002 var 700 børn berørt af udsættelser, mens tallet i 2010 var 1500 børn fordelt på 902 husstande.
Enlige mænd er den største gruppe blandt folk, der bliver sat på gaden. Den næststørste gruppe er enlige mødre.