Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 13 Børn&Unge som e-paper
Ressourceforløb. Ændringer på vej til udskældt reform
Kritikken hagler ned over den ressourceforløbsordning, som skal sende syge og arbejdsskadede pædagoger og andre tilbage på arbejdsmarkedet i stedet for på førtidspension. Nu lover beskæftigelsesministeren forbedringer.
Af: Simon Johansen
Borgere må aldrig blive mere syge af ressourceforløb, end de er i forvejen. Derfor er der nu sat flere initiativer i gang, som skal få den voldsomt kritiserede førtidspensionsreform på ret kurs inden for det næste år.
Sådan lyder løftet fra beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V), som for nylig skulle forsvare reformen ved et samråd med Folketingets beskæftigelsesudvalg.
Reformen trådte i kraft 1. januar 2013, og siden da er det blevet markant sværere for syge og arbejdsskadede borgere at få førtids­pension. I stedet tildeles de et eller flere ressourceforløb.
Et ressourceforløb er en indsats, der skal udvikle arbejdsevnen og hjælpe personen videre i livet – og helst tilbage på arbejdsmarkedet. Ressourceforløb kan vare fra et til fem år ad gangen, og under for­løbet er man garanteret en indtægt, der svarer til kontanthjælp. Men en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet viser, at kun 2,6 procent af de ledige, som foreløbig har afsluttet et ressourceforløb, efterfølgende er kommet i arbejde.

Forbedringer på vej. Ressourceforløbsordningen kritiseres for at gøre de i forvejen svage borgere mere syge. Blandt andre har FTF flere gange kritiseret reformen på baggrund af tilbagemeldinger fra deres medlemsorganisationer, heriblandt BUPL.
Og de mange klager har derfor resulteret i, at beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen nu lover forbedringer.
Ministeren forklarede ved samrådet i Folketinget, at der er sat flere initiativer i gang. Der er udarbejdet en guide til gode ressourceforløb, og et rejsehold er sendt rundt blandt kommunerne for at hjælpe dem.
Desuden er der en undersøgelse undervejs, som skal måle tilfredsheden blandt de borgere, der er eller har været i ressourceforløb.
»Når vi sidder her om et år, så skal tallene være forbedret. Om et år skal vi kunne se positive effekter af det, vi har arbejdet med,« sagde Jørn Neergaard Larsen ved samrådet.

På tide. Og det er på tide, at ændringerne kommer, fastslår Lasse Bjerg Jørgensen, der er hovedkasserer i BUPL.
»Det er bedre og billigere for kommuner at have folk i ressourceforløb end at give dem førtidspension, og det er en af grundene til, at folk på trods af lav arbejdsevne placeres i ressourceforløb. Det er en uhensigtsmæssig måde at behandle mennesker på. Der findes jo altså mennesker, som er så syge, at de ikke kan arbejde, og jeg mener derfor ikke, at ressourceforløbsordningen i sin nuværende forfatning fungerer overhovedet,« siger han.
Lasse Bjerg Jørgensen mener, at reformen bygger på et mantra om, at det skal kunne betale sig at arbejde.
»Regeringen vil gerne ændre ved det faktum, at mange borgere er på offentlig forsørgelse. Men der er en grænse. Det kan ikke være rigtigt, at syge og arbejdsskadede mennesker skal kostes rundt i et system, der stresser og gør dem usikre,« siger han.
Derfor bør regeringen skabe en bund for, hvor lidt man kan beordre syge mennesker til at arbejde.
»Det giver ikke mening at arbejde i så få timer, som alt for mange mennesker gør under den nuværende ordning,« fastslår BUPL’s hovedkasserer.«

Få invalidesum, selvom du ikke er førtidspensionist

Hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade og derfor skal gennemgå et ressourceforløb, risikerer du at komme i pengenød. Under et ressourceforløb modtager du nemlig som udgangspunkt kun en ydelse på kontanthjælpsniveau. Og har du andre indtægter, hjælper det ikke. De penge trækkes nemlig fra det i forvejen beskedne beløb.
Så vær opmærksom på, at du med pensionspakken i Pædagogernes Pensionskasse (PBU), har mulighed for at få udbetalt en halv invalidesum skattefrit. Det vil sige 127.500 kroner. Det kræver, at du har forsikringen i PBU, og at du gennemgår et ressourceforløb med den dertilhørende ydelse i minimum et år. Log ind på pbu.dk under pensionspakken, og se, om du har forsikringen. Hos de fleste andre pensionsselskaber kan du først få en udbetaling, når du har overstået ressourceforløbet og fået tilkendt førtidspension.