Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 41
BUPL i Ghana; Fra terperi til leg
I Ghana er der tradition for, at der allerede terpes tal og bogstaver i børnehaven. Og for en meget disciplinær børneopdragelse. To pædagogstuderende fra Højvangsseminariet i København prøver at lære pædagogerne i Tender Care i Wa, at børn lærer mere gennem leg
Af: Vibeke Bye Jensen
Affald ligger spredt ud på en plads midt i den lille landsby, hvor Tender Care, en privatejet børnehave for cirka 150 af områdets børn, ligger. Desuden bruges pladsen som toilet. Og så ligger affaldet i øvrigt alle vegne, hvor man lige har fundet det for godt at smide det. Renovation findes næsten ikke i Ghana. En dag besluttede Charlotte T. Hansen og Lotte Kjær, to pædagogstuderende fra Højvangsseminariet i Danmark, der er i sidste lønnet praktik i Tender Care, at de ville lege noget bevidsthed om, hvad man kan gøre ved affaldet - og nogle tal ind i børnene. Så de bad dem om at hente fem stykker affald hver, og det blev alt sammen talt og puttet i plastikposer. Da legen var færdig, smed en af de ansatte poserne uden for muren til det andet affald.
De to studerende ser den lille historie som et godt eksempel på de vanskeligheder man kan møde, når man vælger at arbejde i en anden kultur. Som Lotte Kjær siger:
"Det er vigtigt, at man prøver at gøre noget ved det, man kan ændre og lade det ligge, man ikke kan ændre og at kunne se forskellen. Men i starten får man et kulturchok, for alt er bare så anderledes."
Charlotte T. Hansen og Lotte Kjær er indlogeret i tre værelser i det hostel, som GNAT (Ghana National Associations of Teachers) har bygget ved siden af det stedlige GNAT-kontor i udkanten af Wa. Da Tender Care ligger i den anden ende af byen har de to studerende hver fået bevilget en cykel, for så tager turen til og fra arbejde kun sammenlagt en time hver dag.

Væk fra terperiet Charlotte T. Hansen og Lotte Kjær skal være i Wa indtil udgangen af januar, og de er godt i gang med at forsøge at påvirke de pædagoger, der arbejder i Tender Care. De har allerede opnået noget, skønt de kun har været på institutionen i to måneder (siden midten af august). Blandt andet har de fået indført, at der holdes et personalemøde hver fredag fra klokken 14-16. Desuden har de ved eksemplets magt prøvet at vise pædagogerne, at der er andre måder at få børnene til at høre efter end at slå dem.
Og det går da langsomt fremad, synes de. Men det har været lidt af en overraskelse for dem, at de skal bruge så meget tid på de voksne. De vil hellere gøre det, de er bedst til, nemlig det direkte arbejde med børnene.
"Vi er jo ikke vant til, at børnene skal lære at læse og regne allerede i børnehaven. Men i Ghana forventer man, at alle børn kan tallene og bogstaverne, inden de begynder i skole som 6-årige. Det meste af dagen går med at terpe. De ghanesiske pædagoger vil gerne have nye metoder til den akademiske indlæring, og det forsøger vi på, men det er svært. Vi vil jo hellere lege med børnene, og vi forsøger at fortælle pædagogerne, at lærer børnene nogle grundlæggende ting gennem leg, kan de meget nemt lære tallene og bogstaverne senere. Men det forstår de ikke rigtigt," siger Charlotte T. Hansen - af børn og voksne i Tender Care kaldet Charlie.
"Et af problemerne er jo også, at forældrene forventer indlæring, så pædagogerne tør ikke rigtig at gøre andet. Vi vil gerne tage noget af det akademiske ud af børnenes hverdag og vise pædagogerne, at man med andre aktiviteter kan lære børn en masse på den sjove måde," siger Lotte Kjær.


Pædagogerne vil i fagforening

BUPL har siden 2004 samarbejdet med Ghanas lærerfagforening - Ghana National Associations of Teachers (GNAT) om af få organiseret førskolelærerne (educators) i Early Childhood Educators Associations (ECEA). For at få udbredt kendskabet til ECEA koncentrerede man sig i første fase om at få etableret kontorer og få ansat en distriktskoordinator i fire distrikter. Det lykkedes i meget stor udstrækning af få fat i medlemmer til pædagogfagforeningen, og den har nu etableret sig i 10 distrikter. Derfor var det naturligt, at man i anden fase, som løber indtil udgangen af 2007, har haft fokus på at få gennemført aftaler om løn og arbejdsvilkår for de mange nye medlemmer. Samt få godkendt standarder for det pædagogiske arbejde og sat gang i den pædagogiske udvikling af arbejdet i børnehaver og vuggestuer (Early Childhood Centers). Pengene til projektet kommer fra Danida, og BUPL samarbejder med Ulandssekretariatets West Africa program.