Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 06 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Vi har bygget bro til idrætten
Børnehuset Hyldegården i Søborg arbejder i ’Projekt Mikrosport’ og bygger sammen med de lokale idrætsforeninger i Gladsaxe Kommune bro mellem daginstitution og idrætsaktiviteter.
Af: Mikkel Prytz
Det ville vi
I Høje Gladsaxe er der en lav deltagelse i idrætsforeninger, og vi kunne se, at der i vores børnehus var en stor gruppe forældre, som ikke var aktive i foreningslivet. Samtidig vidste vi, at Gladsaxe Gymnastik- og Idrætsforening (GGI) mangler lokaler, og derfor opstod idéen: Hvis vi kunne udnytte børnehusets lokaler til idrætsaktiviteter, kunne vi måske lokke børn og forældre fra børnehuset til at deltage. For når man kan gå til idræt i kendte omgivelser lige efter børnehusets lukketid, fjerner det måske barrieren for nogle af de familier, der ellers ikke deltager i foreningslivet.

Sådan gjorde vi
Børnehuset arbejder sammen med Børne- og Kulturforvaltningen om et hold med plads til 15 børn og deres forældre. Holdet mødes i alt 18 gange i løbet af en sæson, og i det forløb stifter børnene bekendtskab med forskellige aktiviteter. I denne sæson er det gymnastik, taekwondo og basket. Aktiviteten foregår i børnehuset efter lukketid. Der er en træner tilknyttet fra hver sportsgren og desuden en fast koordinator fra GGI. Vi har søgt BUPL’s Udviklingspulje om midler til vikardækning, så en af børnehusets pædagoger kan følge børn og familier og dermed gøre overgangen endnu lettere.

Det lærte vi
Vi troede, vi ville blive nødt til at prikke til forældrene for at få holdet fyldt op, men der har været så stor efterspørgsel, at vi har måttet lave venteliste og rykke nogle børn til et hold efter sommerferien. Vi kan også se, at vi skal holde de familier, der er med, i lidt kortere snor, end vi først havde forestillet os. Forstået på den måde, at vi skal følge op på, at de ikke blot er med til Mikrosport, men også bliver støttet i at fortsætte i foreningslivet på længere sigt. Der vil vi som børnehus godt være ambitiøse og række ud over institutionens rammer.

Om projektet
Projekt Mikrosport er udviklet med udgangspunkt i Gladsaxes tilbud Minisport, hvor børn fra 0. til 3. klasse præsenteres for forskellige foreningsaktiviteter. Mikrosport er målrettet børn i førskolealderen. Børnehuset Hyldegården har ca. halvdelen af de 15 pladser til rådighed. De bliver givet efter en konkret vurdering af behov og gavn. Det koster 600 kroner at gå til Mikrosport i en sæson, hvilket er på linje med andre foreningstilbud i kommunen. Man kan søge en pulje om friplads. Flere oplysninger fås hos Thor Storgaard via thorst@gladsaxe.dk.