Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 17 Børn&Unge som e-paper
Kommunalvalg 2017: Få stemmer i dagtilbud og små børn
Ældre er det vigtigste emne ved det kommende kommunalvalg. Små børn ligger langt nede på ranglisten.
De bløde områder har mindst betydning i folks bevidsthed. Det er trist, mener BUPL’s formand.
Af: Steffen Hagemann
Evidensen er på plads: Det er vigtigt, at børn får en god start på livet. Og som økonom og nobelpristager James Heckmann har påvist, så er der både sund fornuft og god økonomi i at sætte tidligt ind. Men drømmer du om, at vigtigheden af en god start i livet bliver et stort emne i valgkampen, må du nok forberede dig på en skuffelse.
For når man spørger vælgerne, hvad der er vigtigt for dem ved kommunalvalget, som finder sted 21. november, så er det på ingen måde de kære små, der kommer først. Faktisk må små børn og daginstitutioner se sig slået af emner som trafik, integration og kriminalitetsbekæmpelse, mens de dog er vigtigere end skat, effektiviseringer i kommunen og vedligehold af veje. Det viser en undersøgelse, som Kantar Gallup har gennemført for Berlingske.
Undersøgelsens resultat er ikke en enlig svale. I andre aktuelle undersøgelser ligger børneområdet også ret langt nede på listen, fortæller Roger Buch, forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han forsker blandt andet i kommuner og kommunalvalg.
»Men man kan undre sig over, at børneområdet ligger side om side med trafik og offentlig transport,« siger han.

Mange ældre. Omvendt er der også noget, der taler for, at området skal ligge langt nede, pointerer Roger Buch:
»Børn og unge er ret små årgange, mens vi har meget store årgange af ældre. Set i forhold til det er det ikke så mystisk, at unge ikke har samme opmærksomhed som de ældre.«
Ældreområdet bliver noget, som politikerne vil komme til at snakke rigtig meget om, forventer han. Der er nemlig kommet 200.000 flere ældre i løbet af de seneste otte år.
»Derfor vil politikerne have en stor opmærksomhed på området, også i forhold til at spare på udgifterne,« siger han.
At de ældre fylder så meget, skyldes måske også, at ikke alle vælgere er lige altruistiske, når krydset skal sættes.
Af undersøgelse i Berlingske fremgår det, at 60 procent af de adspurgte over 60 år peger på ældreområdet som et af de vigtigste emner i kommunalvalget. Anderledes lavt ligger det hos yngre generationer: Kun 14 procent af de 18-35-årige synes, ældreområdet er vigtigt, mens det gælder 27 procent af de 36-59-årige.
Det fremgår ikke af undersøgelsen, hvad børnene synes er det vigtigste emne, men de skal jo heller ikke stemme.
Til gengæld forudser Roger Buch, at de små børn bliver et vigtigere emne frem mod selve valgdagen:
»Når vi står midt i valgkampen, vil daginstitutioner ikke ligge så langt nede, og andre emner vil også vandre længere ned ad listen. Vi har set ved tidligere valg, at børn og unge har været nogle af de emner, der lå højt.«
Politikerne orienterer sig især mod de områder, hvor der er mange brugere og borgere, påpeger Roger Buch.
»Det er det, man som politiker tænker på: Hvor er der nogle stemmer, man kan gafle?«
Skulle man høre til dem, hvis hjerte banker for fritidstilbud som SFO og klub, skal man ikke nødvendigvis fortvivle over, at kultur, idræt og fritid ligger tredjesidst på ranglisten. Kun ny asfalt på vejene og erhvervslivets vilkår optager folk mindre.
»Det handler mere om kultur end fritid,« siger Roger Buch og tilføjer:
»Kultur har altid ligget langt nede på listen. Mange vælgere mener, man skulle bruge færre penge på kultur. Kultur og administration er de eneste områder, hvor borgerne for alvor mener, man kan skære ned. Der bliver idræt og fritid trukket med ned.«

Ærgerligt. Undersøgelsen er ikke opmuntrende, synes BUPL’s formand, Elisa Bergmann, der ærgrer sig over, at dagtilbuds- og fritidsområdet ikke er vigtigere for vælgerne.
»Det, som får mindst betydning i folks bevidsthed, er de bløde områder, hvor man ikke får karakter, hvor man ikke skal præstere på samme måde, som man skal i skolen, hvor man ikke kan måle og veje, og det er godt nok trist,« siger hun.
»Undersøgelsen viser, at vi har et kæmpestort arbejde med at få befolkningens øjne op for, hvor vigtigt vores område er. Vi kæmper stadig med, at den brede befolkning opfatter daginstitutionen som et sted, hvor børn skal passes, nærmest opbevares, fremfor et sted, hvor børn faktisk også udvikles,« siger hun.
Selvom den almindelige vælger måske ikke helt kan se værdien af pædagogers arbejde med de små børn, er pædagogerne nået et langt skridt i forhold til politikerne, mener Elisa Bergmann.
»Jeg møder ikke kommunalpolitikere, der ikke ved, hvor vigtigt vores område er. Vi skal bare have dem til at synes, det er lige så vigtigt som folkeskolen, og have dem til at prioritere det lige så højt,« siger hun.

Synligt. At kommunalpolitikerne har fået øjnene op for dagtilbudsområdet, kan blandt andet ses af de budgetter, som kommunerne lægger i øjeblikket, hvor der endelig er flere penge på vej til dagtilbudsområdet, påpeger Elisa Bergmann.
»Men det er ikke nok, at nogle kommunalpolitikere ser vigtigheden af pædagogers arbejde. De skal også mærke, at befolkningen er så interesseret, at det er noget, de faktisk kan vælges på,« siger hun.
Det kræver, at pædagoger og forældre trækkere børnene længere frem i debatten.
»Vi skal være endnu mere synlige på vores dagsorden og endnu mere fremme i skoene. Vi skal også gå mere til politikerne og gøre os mere synlige på den generelle dagsorden i samfundsdebatten. Vi har behov for, at flere pædagoger ytrer sig om vores fag og vores vigtige opgave,« siger Elisa Bergmann.

Vælgernes prioriteringer
Spørgsmålet til de adspurgte lød: ’Hvilke af nedenstående emner er de vigtigste for dig, når du skal beslutte dig for, hvilket parti eller hvilken kandidat du skal stemme på ved kommunalvalget til november?’ Jo højere placering på listen, jo vigtigere er emnet for vælgerne.

1. Ældreområdet
2. Skoler og unge
3. Social indsats
4. Økonomi generelt
5. Sundhed
6. Klima og miljø
7. Beskæftigelse og ledighed
8. Kriminalitetsbekæmpelse
9. Integration af indvandrere
10. Trafik og offentlig transport
11. Små børn/daginstitutioner
12. Skat
13. Effektivisering af kommunen
14. Kultur, idræt og fritid
15. Vedligehold af veje
16. Erhvervslivets vilkår

Kilde: Repræsentativ undersøgelse foretaget af Kantar Gallup for Berlingske i september 2017.