Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 10 Børn&Unge som e-paper
BUPL får ny politik for de mindste
Af:
BUPL har skærpet, hvad forbundet mener om målstyring, koncepter og læring i en ny politik for 0-6-årsområdet.
»Vi er blevet skarpere på, hvad vi mener om brug af manualer, koncepter og metoder,« siger Lasse Bjerg Jørgensen, faglig sekretær og ansvarlig for 0-6-årsområdet i BUPL
»Også vores læringssyn er skærpet. Vi ser gerne, at mål på 0-6-årsområdet tager afsæt i børnefællesskaber og lege- og læringsmiljøer. Det centrale er, at vores læringsforståelse er bred og tager højde for, at der er læring i alt,« siger han.
Lasse Bjerg Jørgensen har allerede brugt den nye politik, når han har drøftet pædagogiske læreplaner på Christiansborg. Han fortæller, at også fagforeningerne bruger den i forhandlinger om omstruktureringer, koncepter og nye måder at gøre tingene på i kommunerne. Det viser, at det er en aktiv, brugbar politik,« siger han.

De 6 mål for BUPL’s arbejde med de mindste:

1. Mål på daginstitutionsområdet skal tage afsæt i børnefælles­skaber og lege- og læringsmiljøer. Det skal sikre en bred læringsforståelse og børns ret til medbestemmelse og børneinitieret leg og aktiviteter.
2. De pædagogiske læreplaner skal være udgangspunkt for styring og udvikling på 0-6-årsområdet. Læreplanerne skal rammesætte gode lege- og læringsmiljøer for 0-6-årige.
3. Tidlig indsats for børn i udsatte positioner kræver stærke faglige miljøer. Pædagogisk etik skal aktivt understøtte, hvordan pædagoger arbejder pædagogisk med udsatte børn og deres familier.
4. Metoder, koncepter og redskaber skal give mening i det pædagogiske arbejde med børnene. Pædagoger skal have faglig medbestemmelse i forhold til valg af metoder, koncepter og redskaber, før de implementeres.
5. Sammenhæng med skolen handler om sammenhæng i børnenes liv. Børn og forældre skal opleve tryghed og professionalisme i samarbejdet omkring overgangen til skolen.
6. Forældresamarbejdet skal styrkes over for alle børn og familier. Relationen skal baseres på gensidig respekt, engagement og involvering.