Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 16
Skolereform. SFO: Bliver ikke billigere
Kommunerne sætter ikke SFO-taksten ned, selvom tilbuddet bliver mindre og billigere for kommunen. Et kæmpeproblem, mener BUPL’s formand, Henning Pedersen.
Af: Steffen Hagemann
Forældre landet over kommer ikke til at slippe billigere, selvom SFO’erne som en konsekvens af folkeskolereformen skal have reduceret åbningstiden. Kun 4 ud af 10 kommuner sætter forældrebetalingen til SFO’en ned svarende til reduktionen i SFO’ens budget. Det viser en rundspørge blandt forvaltningschefer i landets kommuner foretaget af Epinion for BUPL. Det bekymrer BUPL’s formand, Henning Pedersen, at kommunerne ikke regulerer forældrebetalingen i forhold til SFO’ens budget. »Det er et kæmpeproblem. Det kan lige præcis være det, der får forældrene til at tage deres børn ud, når de måske skal betale det samme for mindre – eller måske oven i købet betale lidt mere for mindre,« siger han. »Vi har allerede set de første tendenser i nogle kommuner til, at forældrene begynder at overveje, om det tilbud, der er tilbage, er for dyrt,« advarer Henning Pedersen.

Udmeldelser. I Svendborg kan man måske få et fingerpeg om, hvilken vej det går med SFO’erne, når skolereformen bliver indført. Der tog man allerede for et år siden forskud på skolereformen og indførte en helhedsskole i august 2012. Det kunne med det samme aflæses på børnetallet i SFO’erne. I 2011, altså året før helhedsskolen, gik der 1.928 børn i SFO’erne i Svendborg Kommune ud af i alt 2.031 børn i 0.-3. klasse.
Da helhedsskolen blev indført sidste år, faldt antallet af børn i SFO'erne til 1.724 ud af i alt 2.030 børn i 0.-3. klasse, viser en opgørelse, som Svendborg Kommune har lavet for Børn&Unge. Altså et fald på 204 børn på et år. Kommunen satte så forældrebetalingen ned i år. Fra 1.572 kroner om måneden til 930 kroner om måneden. Det har bare ikke hjulpet på antallet af børn i SFO’en. Der var 1.723 børn indmeldt i SFO pr. 19. august ud af et samlet børnetal på 2.024 børn i 0.-3. klasse. »Man kan diskutere, om det er meget eller lidt, men bare det, at det giver det udslag, at forældrene begynder at overveje at melde børnene ud, kan blive til et kæmpestort problem på landsplan, hvis dækningsgraden bliver mindre og mindre. Der bliver ikke et ordentligt tilbud til børnene,« siger Henning Pedersen.

Ingen holdning i KL. Børn&Unge har forsøgt at få en kommentar til kommunernes forældrebetalingspolitik fra Kommunernes Landsforening (KL), men Jane Findahl (SF), formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, har ingen kommentar. Det er op til den enkelte kommune at fastsætte taksterne, og det blander KL sig ikke i, meddeler Jane Findahl gennem en pressemedarbejder. Det er formelt set rigtigt, konstaterer Henning Pedersen, men KL kunne godt have en holdning til problemet, mener han. »De kunne have den holdning, at vi skal sikre, at der er et godt, kvalitativt fritidstilbud til børnene efter skoletid. Vi snakker om børn, der er helt ned fra 5-6 år og op til en alder, hvor et klubtilbud giver god mening i fritiden. Det er lidt at skubbe ansvaret fra sig og over på de enkelte kommuner, når KL henholder sig til, at det selvfølgelig er en kommunal beslutning,« siger Henning Pedersen.

Forvaltningschefernes forventninger til budget 2014 i forhold til forældrebetalingstaksten for SFO:

Taksten fastholdes: 21%
Taksten nedsættes men ikke i samme omfang som SFO-budgettet reduceres: 11%
Taksten nedsættes svarende til reduktionen i SFO'ens budget: 41%
Ved ikke: 18%
Vil ikke svare: 8%
Andet: 1%

Kilde: Epinion for BUPL, Budgetundersøgelse – September 2013.