Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 09 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Brobygning gør børn skoleparate
Børnehaven Uglebo har gjort overgangen fra børnehave til skole let. Pædagogerne deler børnene op efter alder og samarbejder tæt med skolen, både før og efter børnene starter.
Af: Marie Bille
Det ville vi
Vi ville lette overgangen fra børnehave til skole. Vi oplevede, at vi kunne gøre noget mere, end det vi gjorde. Vi havde i et par år haft de ældste børn i en gruppe for sig hele deres sidste år i børnehaven, men tænkte vi kunne gøre dem endnu mere lærings- og skoleparate. Skolen oplevede, at børnene fik et kompetencetab, når de startede. De kunne pludselig ikke lyne jakken selv, eller de blev utrygge, når de skulle på toilettet. Alle de små ting, som de egentlig havde mestret, blev pludselig sværere for dem, når de startede i skole. Hvordan kunne vi undgå det?

Sådan gjorde vi
Vi etablerede et tæt samarbejde mellem børnehaven og skolen med en besøgsordning, hvor børnehavebørnene kom på besøg på skolen hver eller hver anden uge fra april til juni, inden de startede. Vi har en pædagog, som har fået et godt samarbejde med 0.-klasseslæreren på skolen, der har været den samme i nogle år. De har fået et fælles sprog og en relation, der har gjort, at det har været meget nemt for læreren lige at ringe til børnehaven, hvis hun havde spørgsmål eller brug for et godt råd omkring en elev i de første par måneder. Når de skulle planlægge nye forløb, havde de en fælles erfaring og vidste, hvad der fungerede.

Det lærte vi
Vi delte børnene op efter alder: en gruppe for de treårige, en for de fireårige og en for de femårige. Vi har fundet ud af, at det betyder meget både for børnenes skoleparathed, deres sociale kompetencer og psykiske robusthed. Hver afdeling har haft tilknyttet en fast pædagog med en særlig kompetence: sprog hos de tre-årige, motorik hos mellemgruppen, og skolesamarbejde hos de ældste. Aldersopdelingen har gjort børnene sociale og robuste. Det har også givet de ældste mulighed for at modtage meget mere, når vi har arbejdet kreativt, fokuserert på mere regelbaserede lege og læringsspil eller styrket nys­gerrigheden for tal og bogstaver.

Vores råd til andre
● Find nogle små rutiner, der kan forberede børnene på kravene i skolen.
● Udnyt de faglige fyrtårne og deres kompetencer.
● Prioriter et tæt samarbejde med skolen over tid, og få et fælles sprog.

Om projektet
Børnehaven Uglebo i Glamsbjerg samarbejder tæt med Glamsbjerskolen om at lette overgangen mellem børnehave og skole gennem et brobygningsforløb. Børnene kommer på besøg på skolen flere gange, inden de starter, og børnehave og forældre udfylder et ’brobygningskema’ om barnets styrker og udfordringer til skolen. Samarbejdet mellem skole og børnehave fortsætter efter skolestart, hvor læreren har mulighed for at ringe til børnehaven med spørgsmål om et barn. Vil du høre mere om Uglebos arbejde med brobygning, kan du kontakte Britta Ellebæk Frederiksen på mail: befre@assens.dk