Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 03
TEMA. VUGGESTUE: Det viser forskningen. De små børn er blevet interessante
Der har ikke tidligere været meget interesse for at forske i de små børn og i vuggestuens betydning. Men nu pibler det frem med danske og udenlandske undersøgelser, der peger på, at kvalitetsvuggestuer er nødvendige.
Af: Vibeke Bye Jensen
Klarer sig bedst
Der vil være en markant effekt i, at give de helt små børn så optimale betingelser som muligt. For børn, der har gået i vuggestue, klarer sig bedre, end børn, der har gået i dagpleje, viste undersøgelsen ’Effekter af Dagtilbud’ fra 2013. Vuggestuernes tidlige indsats betyder, at børnene klarer sig bedre senere i livet. De påbegynder med markant større sandsynlighed en ungdomsuddannelse straks efter folkeskolen end børn, der går i dagpleje. For de udsatte børn er der 18 procentpoint større sandsynlighed for, at de begynder i gymnasiet eller andre ungdomsuddannelser som 16-årige, hvis de har gået i vuggestue. Vuggestuebørn får også senere signifikant højere karakterer i dansk og matematik end de børn, der går i dagpleje.
Kilde: Undersøgelsen ’Effekter af Dagtilbud’, 2013, BUPL (læs på bupl.dk).

OECD anbefaler
● At der skal være veluddannet personale i daginstitutionerne, fordi det er afgørende for kvaliteten.
● At der skal afsættes flere økonomiske ressourcer til førskoleområdet – også i Danmark.
● At der skal satses på at fremme kreativitet og åbenhed frem for træning i faglige emner, test og benchmarking.
Kilde: OECD’s rapport: Starting Strong I, 2001.

Gode vuggestuer betaler sig
Økonomiprofessor og nobelprismodtager James Heckman, Chicago University, USA, har foretaget undersøgelser, der viser, at økonomisk investering i human kapital i de tidlige år, er mere indbringende end investeringer senere i livet. Human kapital skal forstås som den viden og erfaring, et menneske tilegner sig gennem en investering i dets læring og udvikling. James Heckman er især blevet kendt for Heckmans kurve, der viser, at investering i børns tidlige læring giver det mest effektive afkast.