Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 46
KOMMUNALVALGET - Pædagoger i politik
Den 20. november er der kommunalvalg, og ikke alle pædagoger nøjes med at sætte et kryds den dag. Mange stiller faktisk selv op til byrådet. Vi tegner et lille portræt af nogle af dem frem til valget - på tværs af partiskel, alder,kommunegrænser og køn
Af: Vibeke Bye Jensen
Karen Broe Jensen
Alder: 43.
Civilstatus: Gift, to døtre på 14 og 20 år.
Stilling: Pædagog i børnehaven
Nyskoven i Århus.
Stiller op for: Kristeligt Folkeparti i Århus, stiller op for første gang.

Hvorfor stiller du op?
»Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel og præge debatten i nærmiljøet. Der skal være samklang mellem ord og handling, så hvis man vil ændre noget, må man gøre noget for det.«
Har du en særlig mærkesag?
»Jeg vil gerne arbejde for en reducering af den globale forurening og for en større tryghed og mere medindflydelse for de ældre. I det hele taget for en større omsorg for de svage i samfundet. Jeg så gerne, at der kom flere hospicer, så flere kunne få en værdig afslutning på livet.«
Hvad ville du se som din største politiske sejr?
»At demokratiet blev tydeligere, og de politiske beslutninger blev truffet tættere på borgerne, end det er tilfældet i dag. Et større folkeligt engagement kunne jeg godt tænke mig at arbejde for.«
Hvorfor stiller du op for Kristeligt Folkeparti?
»Fordi det er det parti, der ligger nærmest på min grundholdning, at mennesket er enestående og skabt af Gud. Partiet gør også et godt miljømæssigt arbejde, holdningen er, at det nytter noget at gøre en indsats, og det svarer til min holdning.«
Hvad er det vigtigste i dit liv?
»Først og fremmest min familie og det gælder ikke bare kernefamilien, men hele slægten. Jeg mener også, at det er vigtigt at være et nærværende medmenneske og gribe de udfordringer, som hverdagen giver.«
Har du nogen forbilleder?
»Først og fremmest Mother Theresa, fordi hun havde det fantastiske mod som kvinde at gå ind og være så udfarende og tålmodig i den indsats, hun har gjort for de svageste og totalt udskudte. Dernæst Grundtvig for hans enorme energi og kreativitet. Astrid Lindgreen for hendes varme menneskesyn, omsorg for andre og hendes fantastiske forståelse for børns tanker. Og til sidst nissen Pyrus, fordi han er skæg, skøn og energisk.«
Har du et livsmotto?
»Jeg har en sætning/citat, som har betydet meget for mig i mange år. "Kom og rør ved os Kristus, så vi bliver åbne for glæden og livet og freden, du har".«
Hvad laver du i din fritid?
»Jeg er aktiv i vore børns liv og i noget nødhjælpsarbejde. Jeg prøver at være meget i naturen, og så går jeg til italiensk. Så er jeg leder af en børneklub i Christianskirken, hvor jeg hører til.«
Hvilken bog har du liggende på dit natbord lige nu?
»C. S. Lewis: "Morgenvanderens rejse", Tolkien: "Hobitten", Poul Hoffmann: "Vidnerne" og så selvfølgelig min italienske ordbog.«
Hvad laver du om ti år?
»Jeg vil gerne arbejde med sprog og børn, men det er meget muligt, at jeg fortsætter som børnehavepædagog. Ellers kunne jeg tænke mig at lære flere sprog og eventuelt skrive en børnebog. Jeg kunne også tænke mig at undervise tokulturelle familier i dansk sprog, og så har jeg en gammel drøm om at blive ansat i Den Gamle By og lave aktiviteter for de mindste børn. Det at være sammen med børn er verdens bedste job, så det bliver helt sikkert noget med børn, jeg også i fremtiden vil beskæftige mig med