Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2019 Nr.: 08 Børn&Unge som e-paper
EU: Skab kvalitet i dagtilbud
Af: Marie Bille
EU’s ministerråd råder nu medlemslandene til at arbejde for høj kvalitet i dagtilbud og
anviser også hvordan. Børne- og uddannelsespolitikken hører til i de enkelte lande, så der er tale om en henstilling. Men opfordringen til EU-landene om at investere i dagtilbud af høj kvalitet er entydig, og det er også en god nyhed for danske pædagoger, mener BUPL.

»EU siger nu klart og tydeligt, at høj kvalitet i dagtilbud kræver veluddannede og vellønnede professionelle. Det kan vi bruge i argumentationen for at løfte professionens betydning og anseelse, så det skaber resultater. Det gælder ikke
mindst debatten om minimumsnormeringer,« siger Lasse Bjerg Jørgensen, medlem af forretningsudvalget i BUPL.

I henstillingen kommer EU med en række anbefalinger til medlemslandene, der handler om, hvordan de opnår høj kvalitet i dagtilbud. Henstillingen indeholder følgende anbefalinger: Adgang for alle børn til dagtilbud af høj kvalitet. Læreplaner, som anerkender børn interesser, legens betydning, kontakt med naturen, musik,
kunst og fysisk aktivitet. Uddannelses-, løn- og arbejdsforhold, som bidrager til professionalisering af området, og som giver de professionelle tid til observation,
planlægning, forberedelse, refleksion og samarbejde med kolleger og forældre.
Evaluering af det pædagogiske arbejde i institutionerne med inddragelse af børns perspektiver.