Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 10
Pædagogstuderende får for lidt
De pædagogstuderende har det laveste antal timer blandt de studerende på professionshøjskolerne, viser undersøgelse, men der er stor forskel på skolerne.
Af: Signe Strandby Nielsen
De pædagogstuderende har færrest timer blandt studerende på alle landets professionshøjskoler. Det viser en undersøgelse, som Professionshøjskolernes Rektorkollegium har fået lavet.
Undersøgelsen viser, at de pædagogstuderende i snit har 11,5 timer om ugen, mens sygeplejerskeuddannelsens gennemsnitlige timetal er 14 timer.
Kathrine Bødker Tegllund, faglig sekretær i De Pædagogstuderendes Landsorganisation (PLS), mener, at 11,5 timer om ugen er alt for lidt. PLS foreslår en undervisningsuge på minimum 20 timer.
Rektorkollegiets nye tal matcher den timetalsundersøgelse, som de studerende selv offentliggjorde i februar sammen med BUPL, Dansk Magisterforening og Socialpædagogernes Landsforbund.
"Men vigtigst af alt bekræfter den, at vi som studerende oplever, at der er forsvindende få timer på uddannelserne," siger Kathrine Bødker Tegllund.
Pædagoguddannelsen får det laveste uddannelsestaxametertilskud af alle uddannelserne på professionshøjskolerne, og det forklarer det lave timetal, mener formanden for Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Laust Joen Jakobsen.
"For mig at se, er der ingen god begrundelse for, at pædagoguddannelsen har et lavere taxameter end andre uddannelser. Satsen er ikke rimelig," siger Laust Joen Jakobsen.
Faglig sekretær i BUPL Allan Baumann giver rektorformanden ret i, at det er urimeligt, at pædagoguddannelsen skal være dårligere økonomisk funderet end de øvrige uddannelser. Men det lave taxametertilskud forklarer ikke, hvorfor der er stor forskel på antallet af undervisningstimer på uddannelserne.
"Hvorfor giver det samme tilskud på et uddannelsessted 16 timer i gennemsnit, mens det et andet sted kun giver 8? Det spørgsmål kan taxametertilskuddet ikke svare på. Det må de enkelte professionshøjskoler gøre rede for," siger Allan Baumann.
Laust Joen Jakobsen kan ikke komme med et klart bud på, hvad der giver de store forskelle, men forsikrer, at rektorkollegiet nu vil se nærmere på tallene.