Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 14
TEMA. KOMMUNALVALG 2013: Jeg får mindre tid til nærvær
Færre pædagogtimer og flere krav fra kommunen giver mindre tid til nærvær med børnene. Planlagte aktiviteter er blevet meget svære at gennemføre.
Af: Vibeke Bye Jensen
Der spares igen på daginstitutionsområdet i Fåborg-Midtfyn Kommune. Denne gang er det på grund af fald i børnetallet. Det betyder, at Christine Mellier, pædagog i den integrerede institution Sundbrinkens Børnehus i Fåborg sammen med kollegerne slås med at ’blive tilpasset virkeligheden’, som det udtrykkes fra kommunens side. I den pædagogiske hverdag betyder det, at der ikke længere kan opretholdes 37 timers stillinger, og at normeringerne bliver dårligere.
»Vi deler stumperne imellem os for at undgå, at nogle skal fyres. Men hvordan vi end vender og drejer det, så vil det betyde, at der vil være 9,5 børn pr. voksen i børnehaven. I vuggestuen vil vi være 3 voksne til 12 børn om formiddagen og 2 til 12 om eftermiddagen. Det kan ikke undgå at gå ud over nærværet og relationsarbejdet med børnene,« siger hun.
Christine Mellier kan ikke forstå, at kommunen ikke har brugt de 4,3 millioner kroner, som var Fåborg-Midtfyns andel af de 500 millioner kroner til at fastholde bedre normeringer.
»Man kunne jo passende have brugt pengene til at undgå nedskæringer, selvom vi får færre børn. For at dække timerne i åbningstiden og ved sygdom og ferie, skal vi arbejde mere på tværs af stuerne, og det lyder jo smukt. Men i hverdagen betyder det, at vi ikke kan fastholde vores planlagte aktiviteter i mindre aldersdelte grupper, fordi vi ofte skal afgive personale til at dække fravær andre steder i huset,« siger hun.

Umulig aldersopdeling. Christine Mellier arbejder i vuggestuegruppen, og her får børnene den bedste læring og trivsel, hvis pædagogerne hver dag kan dele børnene i grupper efter alder. »Børn fra 0-3 år er meget forskellige steder i deres udvikling, og det er godt for børnene at blive delt op i mindre grupper, hvor vi kan tilpasse aktiviteten til alder og udvikling. Men det bliver sværere og sværere at fastholde den måde at arbejde på,« siger hun. »De færre timer går især ud over børn med særlige behov, som vi slet ikke kan støtte godt nok,« siger hun.
Pædagoger er blevet anklaget for ikke at planlægge deres arbejde. Men det er i hvert fald ikke rigtigt i Christine Melliers institution.
»Vi laver klare mål for vores arbejde og måneds­planer, men det vil blive sværere at holde planerne. Vi prøver at gøre det, vi siger, vi gør, men vi må mere og mere tage dagene, som de kommer og lave det, som kan lade sig gøre,« siger hun.
Samtidig oplever Christine Mellier, at der stilles flere og flere krav fra kommunens side: sprogprojekter, læreplansmål, evaluering og dokumentation. Tiden til det arbejde går fra børnene.
»Vi har en god uddannelse, hvor vi har lært at sætte mål for vores arbejde, og det vil vi også gerne. Men ofte er det jo sådan, at det, vi skulle gøre for at nå de mål, kan vi ikke gennemføre. Vi får ikke lov til at fejre succeserne, som højner arbejdsglæden ret længe, for så skal vi arbejde med noget andet eller på en anden måde,« siger hun.

»Kære borgmester Hans«
»Det undrer mig, når I har tal, der viser, at børnetallet vil falde, at I bygger en mammutinstitution som vores. For nu står vi i en situation, hvor vi skal skære i pædagogtimerne. Måske kunne det være undgået, hvis man havde kigget lidt bedre på prognoserne for børnetallet og i stedet havde beholdt de små institutioner. For eksempel må det have været dyrt at bygge vores store lavenergiinstitution og flytte to mindre institutioner sammen her. Det virker, som om I ikke har tænkt jer helt om, og nu går det så ud over børnene, fordi der bliver flere børn pr. voksen. Og det går også ud over det pædagogiske personale, som må ned i arbejdstid eller miste jobbet.«
Christine Mellier til borgmester Hans Jørgensen (S)

Christine Mellier (27). Pædagog siden 2009 i en vuggestuegruppe i Sundbrinkens Børnehus i Fåborg-Midtfyn Kommune.