Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 17
2. ekstraordinære kongres; 33 dage, der ændrede BUPL
Ekstraordinær kongres trak BUPL væk fra afgrundens rand og gav næring til troen på, at forbundet under ny ledelse kan arbejde sig ud af den krise, som har truet med at lænse kontoen med goodwill hos medlemmer og offentlighed
Af: Ivan Enoksen
Aktørerne var de samme. Alt andet var anderledes. Vejret, omgivelserne, stilen, tonen, stemningen og udfaldet.
Da der 30. marts blev holdt ekstraordinær kongres på det fashionable Hotel Radisson i København, var det vådt, blæsende og pissekoldt udenfor. Indenfor i kongressalen var tonen giftig og konfronterende. Kulminerende med fremsættelsen af et uafviseligt krav om indkaldelse af endnu en ekstraordinær kongres, hvor et mistillidsvotum til medlemmerne af forretningsudvalget og efterfølgende valg af ny ledelse skulle være dagsordenen.
Da den selvsamme kreds af delegerede mødtes igen 3. maj, havde foråret indfundet sig. SAS Radisson var som ramme byttet ud med Nørrebrohallen, en tidligere sporvognsremise, der nu om dage tjener som mødested for et af Københavns mest nedslidte og multietniske kvarterer. I sig selv en betydelig stilændring, men endnu større var forskellen i måden, hvorpå de to ekstraordinære kongresser gik til arbejdet. Tonen var under den ekstraordinære kongres vol. II decideret forsonlig, og stillet over for valget mellem fortsat kamp om magten eller en magtdeling, som afspejlede det faktiske styrkeforhold mellem fløjene i BUPL, foretrak kongressen modus vivendi. Det vil i dette tilfælde sige en samlivsform, hvor der ved sammensætning af forbundsledelsen gives plads til de forskellige strømninger, som findes i organisationen.

Aktion. Der gik 33 dage mellem den første og den anden ekstraordinære kongres. Hvad skete i dette relativt korte tidsrum, som kan forklare de to kongressers forskellige forløb?
Det starter på et møde et par dage efter den ekstraordinære kongres 30. marts. Her konkluderer et rystet forretningsudvalg, at BUPL er i overhængende fare for at gå til grunde, hvis der ikke gribes ind mod de splittelsestendenser, som gennem en årrække har plaget organisationen, og som har fået sit hidtil grimmeste udtryk på den netop overståede ekstraordinære kongres. Forretningsudvalget foreslår en arbejdsgruppe nedsat, som skal komme med forslag til en forbundsledelse, der kan samle bred opbakning.
En uge efter kongressen ligger det fast, at Birgit Elgaard i hvert fald ikke kommer til at indgå i den nye ledelse, idet hun meddeler, at hun trækker sig som forbundsformand.
Arbejdsgruppen, bestående af tre fra forretningsudvalget og fem lokale fagforeningsformænd, gør efter 24 timers intense diskussioner på et hotel i Nyborg arbejdet færdigt. Arbejdsgruppen anfører i et såkaldt grundlagspapir, at krisen i forbundsledelsen først og sidst er en ledelseskrise, og at løsningen består i tiltag, der kan hjælpe forbundsledelsen til at blive bedre som fagpolitiske ledere. Om denne diagnose er der i gruppen enighed, og det er der også om, hvem de syv medlemmer af et kommende forretningsudvalg bør blive.

Reaktion. Hvis arbejdsgruppens forslag skal nå frem til den ekstraordinære kongres, skal det samle bred opbakning i hovedbestyrelsen. Kan det ikke det, er forslaget dødt og borte.
Stemningen er derfor anspændt afventende, da hovedbestyrelsen 2. maj mødes for at tage stilling. Får forslaget fingeren, er det forfra igen på den ekstraordinære kongres dagen efter.
Ingen i hovedbestyrelsen bestrider, at situationen er alvorlig, og at der er brug for handling. Men ikke alle er overbeviste om, at det er handling i den form, som arbejdsgruppen anbefaler, der skal til.
Indvendingerne retter sig mod såvel grundlagspapiret som mod det hold, der foreslås. De kritiske synes endvidere, at det er demokratisk betænkeligt overhovedet at stille op med et hold i stedet for at lade det være op til kongressens frie og uhildede valg at sammensætte den nye ledelse.
Mod grundlagspapiret er ankerne, at det ved at gøre gruppen af fagforeningsformænd til forretningsudvalgets sparringspartner i ledelsesspørgsmål - og måske også andet vigtigt, hvem ved - underminerer hovedbestyrelsens position som landsledelse og højeste myndighed mellem kongresserne. Der er også dem, der i papiret ser tilløb til indførelse af en kollektiv ledelse, hvad de er imod.
Om forslaget til nyt forretningsudvalg siges, at sammensætningen tenderer københavneri, og at den mere venstredrejede fløj - personificeret ved Lis Pedersen og Allan Baumann - har fået for meget vægt ved magtdelingen. Endelig stilles der spørgsmål ved, hvorfor Kitte Adler-Nissen, som den eneste fra det siddende forretningsudvalg, ikke er foreslået til det nye.

Momentan lammelse. Som debatten på hovedbestyrelsesmødet skrider frem, bliver det dog klart, at arbejdsgruppens forslag vil kunne lægges frem for næste dags ekstraordinære kongres med hovedbestyrelsens anbefaling.
Fordi, siger flertallet, det er et godt, modigt, afbalanceret og nødvendigt forslag. Og fordi alternativet - fortsat splid og spektakel på de indre linjer i BUPL - ikke er til at holde ud at tænke på.
Styrkeforholdet mellem tilhængere og modstandere manifesterer sig, da papiret "Grundlag for et nyt FU" sættes til afstemning. 24 stemmer for, 10 imod, mens to medlemmer af hovedbestyrelsen hverken stemmer for eller imod.
Det vurderes som værende en tilstrækkelig opbakning, men projekt "forhandlet magtdeling" har endnu et par vanskeligheder foran sig. Ved hovedbestyrelsesmødets genoptagelse efter frokostpausen meddeler rejsesekretær Hanne Mikkelsen, en af de syv, som arbejdsgruppen har peget på, at hun af personlige grunde trækker sig som kandidat.

Momentan lammelse. Kunne hun ikke have sagt det noget før, og er der nu overhovedet noget hold tilbage? Nej, det er der strengt taget ikke, konstaterer hovedkasserer Henning Pedersen. En flanke er åbnet med Hanne Mikkelsens exit. Ann-Dorte Graae fra BUPL Vejle Amt bringer hovedbestyrelseskollega Kim Morten Jørgensen fra BUPL Ribe Amt i forslag. Tonny Andersen, BUPL afd. 6. fortæller, at han fra flere sider er blevet opfordret til at stille op, og at han er gået i tænkeboks.
Mødet slutter med, at Henning Pedersen opfordrer hovedbestyrelsesmedlemmerne til i deres respektive kongresdelegationer at arbejde for at sikre valget af de seks fra "holdet", som er tilbage. Samtidig udsteder han en garanti. Han er parat til at påtage sig ansvaret, hvis han skulle blive valgt som forbundsformand, uanset hvordan det nye forretningsudvalg bliver sat sammen.

Milde sind. Om det er af veneration for BUPL, er usikkert, men faktum er, at vejrguderne vælger netop onsdag den 3. maj til at introducere forårets komme i København.
Vejret er egnet til at stemme sindene mildt, da de 223 delegerede tager fat på det, de er kommet til Nørrebrohallen for at klare, nemlig finde en vej, som kan bringe BUPL fremad.
Egentlig er kongressen indkaldt for at stemme om et mistillidsvotum til forretningsudvalget. Den afstemning bliver der ikke noget af, da Henning Pedersen meddeler, at det samlede forretningsudvalg trækker sig. Begrundelsen er, at mistillidsvotummet er barn af den ekstraordinære kongres den 30. marts, og at det gælder om at komme videre fra det lavpunkt, som blev nået ved den lejlighed.
Butikken er ryddet, syv tomme sæder står klar til at blive fyldt ud. Ved kongressens start er der syv kandidater, som bliver til ni, da først Tonny Andersen fra BUPL Nordjylland og siden Yvette Juul Christoffersen fra BUPL Fyn gør Kim Mortensen Jørgensen fra BUPL Ribe Amt følgeskab som "eksterne" kandidater.

En dumhed. Her er det, at Flemming Brøgger Andersen, formand for BUPL Afdeling 6 og af arbejdsgruppen kørt i stilling som ny hovedkasserer, gør noget, han siden skal komme til at fortryde.
Flemming Brøgger Andersen fornemmer tilsyneladende, at der er et stormløb i anmarch mod enkeltpersoner på det hold, arbejdsgruppen har sat sammen, og at stormløbet helt præcist retter sig mod Lis Pedersen og Allan Baumann. Det nøjes han ikke med at tænke, han siger det højt fra talerstolen.
"Ender det med, at de to ikke bliver valgt, skulle man nok finde en anden kandidat til posten som hovedkasserer," lyder meldingen fra Flemming Brøgger Andersen.
Peter Michael Munk Pedersen fra BUPL Fyn mener, at Flemming Brøgger Andersen med sin udtalelse beklikker de nytilkomne kandidaters motiver.
Kim Aage Sandø Larsen fra BUPL Nordjylland er også pikeret.
"Flemming, jeg føler, at du tager mig som gidsel. Er det de to - Allan og Lis - eller er det hele holdet, du mener er mål for et stormløb? Jeg kunne godt tænke mig at vide, om du stiller op eller ej."
Brøgger Andersen må nok en gang på talerstolen. Herfra forsikrer han, at han ikke er ude på at beklikke nogens motiver, at han bare har givet udtryk for nogle personlige overvejelser, og at de var tænkt som en serviceoplysning til kongressen.
Serviceoplysning eller ej, Flemming Brøgger Andersen er kommet ud, hvor han ikke kan bunde, og det vedgår han, da han for tredje gang tager ordet i disputten.
"En tænksom kammerat sagde i frokostpausen til mig "dum dig, dum dig og dum dig, men gør det gerne mindre, mindre og mindre". Mine første indlæg var helt klart for kategoriske. For at der ikke skal være tvivl: Hvis jeg vælges som hovedkasserer, kan I regne med mig."

Fuldgyldigt demokrati. Den forsonlige tone er genoprettet. Kongressen kan i god ro og orden gå over til valget af ny forbundsformand, ny forbundsnæstformand og ny hovedkasserer samt fire faglige sekretærer. Andetsteds i nærværende fagblad er redegjort for, hvordan det forløb.
Så meget skal dog afsløres her, at valghandlingen lever op til alle standarder for et fuldgyldigt demokrati. Afstemningen er skriftlig og hemmelig, og der er, da det kommer til valget af de fire faglige sekretærer, endda seks kandidater at vælge imellem.
Som traditionen byder, slutter kongressen med, at forbundsformanden samler op og runder af. Det gør en synlig glad og lettet Henning Pedersen ved at takke de kongresdelegerede for et ordentligt, sobert og fremadrettet stykke arbejde.
"Vi kunne godt, da det endelig gjaldt," fastslår han.
Mens mange tog beskæmmede hjem fra den ekstraordinære 30. marts, er det en ligefrem opløftet flok let påklædte tillidsfolk, som midt på eftermiddagen den 3. maj myldrer ud i forårssolen.
Børn&Unge når at gribe fat i hovedbestyrelsesmedlem Randi Tielbo fra BUPL Afdeling 3. Hun har forud for kongressen været ret kritisk og i øvrigt talt varmt for en af de kandidater, som ikke blev valgt.
Synes Randi, at kongressen har været en ren vinder, eller er der også tabere?
"Vi får vente og se. Det kan kun fremtiden vise," svarer hun.


Valgresultatet

Forbundsformand:
Henning Pedersen, valgt uden modkandidat
Forbundsnæstformand:
Birgitte Conradsen, valgt uden modkandidat
Hovedkasserer
Flemming Brøgger Andersen, valgt uden modkandidat
Kampvalg mellem seks kandidater om fire pladser
som faglige sekretærer:
Lasse Bjerg Jørgensen, 148 stemmer
Allan Baumann, 130 stemmer
Lis Pedersen, 120 stemmer
Tonny Andersen, 112 stemmer
Yvette Juul Christoffersen, 112 stemmer
Kim Morten Jørgensen, 92 stemmer
Da Tonny Andersen og Yvette Juul Christoffersen
opnåede lige mange stemmer, måtte der lodtrækning til. Den faldt ud til Tonny Andersens fordel.


BUPL-formænd gennem 33 år
Gertrud Berg 1973-1976
Janni Milsted 1976-1982
Bente Jørgensen 1982-1990
Kurt Jensen 1990-1994
Bente Sorgenfrey 1994-2003
Annette Trads Hansen 2003-2004
Birgit Elgaard 2004-2006
Henning Pedersen 2006-?Udpluk af debatten

"Der findes forskellige opfattelser
i BUPL. Det er et vilkår, vi må leve med og lære at bruge konstruktivt, så det beriger os."
Henning Pedersen, forbundsformand


"Arbejdsgruppen har gjort det flot, men jeg synes, det er dejligt, at vi med de nye kandidater får et ægte valg."
John Nyborg, formand for BUPL Vejle Amt


"Det afgåede forretningsudvalg fortjener seks stjerner for dårlig ledelse."
Lone Ast fra Det Centrale Lederråd


"Velkommen til Nørrebro. Det var her, socialisterne i 1. Internationale for snart 100 år siden mødtes for at forhindre Første Verdenskrig.
Det gik ikke så godt."
Bjarne Kofoed fra BUPL København


"Jeg stiller op, fordi jeg tror på det grundlag og det hold, som er opstillet. Hvis det nye forretningsudvalg ikke lykkes, påtager jeg mig min del af ansvaret og tager de konsekvenser, som skal tages. Men jeg tror, vi lykkes."
Lis Pedersen, tidligere forbundsnæstformand og nuværende faglig sekretær i forretningsudvalget


"Lis Pedersen og Allan Baumann i forretningsudvalget er garanterne for, at der er samling på den fløj i BUPL, som jeg ikke selv tilhører."
Lars Søgaard Jensen, formand for BUPL Fyn


GENERALIEBLADE


Navn: Henning Pedersen
Stilling: Forbundsformand
Fødselsdato: 30.04.1949
(Tyrens tegn)
Bopæl: Odense NØ
Uddannelse: Pædagog,
Seminariet for Fritidspædagoger, Linde Allè i Vanløse, 1974
Meritter: Formand for BUPL Fyns Amt 1976-83 og hovedbestyrelsesmedlem 1991-96. Forretningsudvalget i 1996 og hovedkasserer siden 1999
Partitilhørsforhold: Intet

Navn: Birgitte Conradsen
Stilling: Forbundsnæstformand
Fødselsdato: 26.04.1965
(Tyrens tegn)
Bopæl: 8881 Thorsø
Uddannelse: Pædagog, Jelling Socialpædagogiske Seminarium, 1992
Meritter: Bestyrelsesmedlem og faglig sekretær i BUPL Århus Amt i 1997 og
formand i 1999.
Valgt til forretningsudvalget på den ekstraordinære kongres 1994
Partitilhørsforhold: Intet

Navn: Flemming Brøgger Andersen
Stilling: Hovedkasserer
Fødselsdato: 12.05.1959
(Tyrens tegn)
Bopæl: 2791 Dragør
Uddannelse: Pædagog, Tårnby Børnehaveseminarium i 1983.
Meritter: Medlem af bestyrelsen i BUPL Afdeling 6 i 1985 og formand
fra 2002
Partitilhørsforhold: Intet

Navn: Lasse Bjerg Jørgensen
Stilling: Faglig sekretær
Fødselsdato: 05.04.1968 (Vædderens tegn)
Bopæl: 1617 København V (Vesterbro)
Uddannelse: Pædagog,
FrøbelSeminariet, 1991
Meritter: Medlem af bestyrelsen i BUPL Afdeling 4 og derefter i BUPL København.
De seneste fem år leder af Børnehaven Damhuset i Vanløse
Partitilhørsforhold: Socialdemokrat, formand for Kreds 13 (Vesterbro)

Navn: Allan Baumann
Stilling: Faglig sekretær
Fødselsdato: 19.02.1961 (Fiskens tegn)
Bopæl: 2300 København S (Amager)
Udannelse: Pædagog, Frøbelseminariet 1987
Meritter: Under studiet formand for Pædagogstuderendes Landsråd. Bestyrelsesmedlem BUPL København 1991, faglig sekretær i 1998 og næstformand 1999 samt i to omgange medlem af hovedbestyrelsen.
I forretningsudvalget siden 2002
Partitilhørsforhold: Intet

Navn: Lis Pedersen
Stilling: Faglig sekretær
Fødselsdato: 02.06.1949 (Tvillingens tegn)
Bopæl: 2770 Kastrup
Uddannelse: Pædagog, Tårnby Børnehaveseminarium, 1973.
Meritter: Medlem af bestyrelsen i BUPL Afdeling 6 fra 1983, og formand fra 1984 til 2002. Indsuppleret i forretningsudvalget februar 2002 som faglig sekretær og valgt som forbundsnæstformand på den ekstraordinære kongres december 2003
Partitilhørsforhold: Intet

Navn: Tonny Andersen
Stilling: Faglig sekretær
Fødselsdato: 10.02.1960 (Vandbærerens tegn)
Bopæl: 8220 Aalborg Øst
Uddannelse: Pædagog, Aalborg Socialpædagogiske Seminarium, 1986
Meritter: I bestyrelsen for BUPL Nordjylland i 1989, valgt lønnet i 1993 og, hovedbestyrelsen siden 1995
Partitilhørsforhold: Enhedslisten